Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. október 22.

Velünk az Isten – 2020. október 22.

“És monda Absolon: Hívják ide mégis az Arkeabeli Khúsait is és hallgassuk meg, mit szól ő is” (2Sám 17,1-14).

Jó körültekintőnek lenni, alaposan megfontolni, minden oldalról körüljárni a kérdést mielőtt döntést hoznánk. Amikor nem tudunk önmagunkban dönteni, nem szégyen egy tapasztaltabb embertől tanácsot kérni.
Absolon annyira összezavarodik, hogy már nem elégszik meg egy tanáccsal, szüksége van egy másodikra is, mert úgy érzi, hogy az első tanács sántít, félre vezető. És amikor Khúsai tanácsát is meghallgatja, ráébred arra, hogy Akhitófel tanácsa csapda, ezért inkább enged Khúsai tanácsának és az ő javaslatát követi.
Ma is vannak félrevezetők, akik valamilyen hasznot akarnak húzni abból, hogy rossz tanácsot adnak, vagy örömüket lelik abban, ha látják a mások elestét vagy kárát. Ők a kárörvendők, bennük egy olyan lelkület lakik, amely egyetért  a gonosszal és a rosszal.
A Sátán a legnagyobb félrevezető.Kihívó és próbára tevő. Amikor Jézust megkísértette, azt mondta neki: Ám lássuk, mennyire őríznek téged az Isten angyalai, vesd alá magad a templom magaslatáról!
Ne engedd magad félrevezetni, légy óvatos.
Isten jó tanácsot ad:
Ha mentheted, mentsd magad,
ne engedj a rossznak,
mely hálójába akar.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá