Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. október 20.

Velünk az Isten – 2020. október 20.

“Amikor Dávid király Bahúrím mellé ért, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Simí, Gérá fia, és amint ment, egyre ócsárolta őket. Sőt kővel hajigálta Dávidot és Dávid király embereit, bár jobbról és balról ott volt az egész hadinép és az egész testőrség. Simí így szidalmazta őt: Gyere csak, gyere, te vérengző, elvetemült ember! Megtorolja rajtad az ÚR Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az ÚR a királyságot fiadnak, Absolonnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy! Akkor ezt mondta a királynak Abísaj, Cerújá fia: Hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat ez a döglött kutya?! Hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét!
A király azonban ezt mondta: Nem rám és nem rátok tartozik ez, Cerújá fiai.” (2Sám 16,5-10)

Dávid menekülése közben két olyan emberrel találkozik, akik Saul törzséhez tartoztak. Az egyik kinyílvánította a király iránti hűségét, míg a másik nyíltan gyalázta. Cibát nem a hűség vezette Dávidhoz, mert a Méfibóset vagyonát akarta megszerezni. Túl soknak képzelte magát, hiszen szolga lévén, úr akart lenni, ami később sikerült is neki. Dávidot menekülése közben sok ismerőse és barátja, szolgája és alattvalója hagyta el. Ilyen állapotban már nagyon nehéz az emberekben bízni, és azt sem tartja lehetetlennek, hogy Méfibóset esetleg átáll az ellenség oldalára. Mai történetünkben Dávid Simível találkozik a pusztában úgy, hogy a hegy egyik oldalán ott áll a király és csapata, míg a másikon Simí, aki csúnyán elkezdi Dávidot szidalmazni. Vérengzőnek nevezi a királyt, aki Saul házanépét kiirtotta. Simí nemcsak szemtelen, hanem embertelen is, hiszen Isten felkentjével ilyesmit nem szabad tenni, másrészt nem gondol arra, hogy ezért még megbűnhődhet, ha Dávid visszakerül királyságába. A meggondolatlan ember ajkát olykor áldás helyett átok-, szeretet helyett gyűlölet hagyja el. Imádkozzunk, hogy Isten életünk hasonló helyzeteiben, adjon bölcsességet, hogy tudjunk hallgatni, forduljunk magunkba és törölje el lelkünkből a haragot. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá