Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. november 27.

Velünk az Isten – 2020. november 27.

„…a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az ő tüzöknek szikrája.  A világosság elsötétedik sátorában, szövétneke kialszik. Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg. Mert lábaival hálóba bonyolódik, és régi verem felett jár. Sarka tőrbe akad, és kelepce fogja meg. Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az ő szokott ösvényén. Mindenfelől félelmek rettentik őt, és üldözik őt lépten nyomon. Éhség emészti fel az erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett. Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje. Eltűnik sátorából bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik. Az lakik sátorában, aki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak. Alant elszáradnak gyökerei, és felülről levágatik az ága. Emlékezete elvész a földről, még az utcákon sem marad fel a neve. A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt. Sem fia, sem unokája nem lesz az ő népében, és semmi maradéka az ő tanyáján. Az ő pusztulásától megborzadnak, akik következnek és rettegés fogja el a most élő embereket. Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, aki nem tiszteli Istent.”

(Jób 18, 5-21)

A szöveg, Jób könyvének 18. fejezetében annyira egy tömb, annyira egységes, hogy nem tudtam csak úgy kiragadni egy, két igeverset, itt van az egész. A bevezető költői kérdéseit, amit Bildád tesz fel elengedtem s maradt a Gonosznak előkészített jövendő. Ha egyszóval akarnám elmondani mi vár a gonoszokra, az a következő lenne: katasztrófa – biztos pusztulás! Csapdák, esések, jövő és utódnélküliség…

Nem csak a 18. fejezetet kell egy egységként kezelni, hanem az egész Jób könyvét, másként könnyen elferdülhetünk az igazságtól, hiszen a kegyelmes Isten, nem akarja a gonosz, a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. És Jézus épp azért vállalta a halál elszenvedését, hogy mi élhessünk. Tehát ki kell mondani, hogy Bildád igazat szól, ha a gonoszságról, mint erőről, pólusról, vagy személyről szól… A GONOSZ nem menekülhet meg Isten ítéletétől, de, sőt DE a gonosz ember, aki beismeri gonoszságát, aki megvallja és leteszi bűneit megváltást kap, ingyen kegyelemből.

Persze aki nem él a lehetőséggel és gonosz marad, annak marad a pusztulás, a végleges és megmásíthatatlan. A gonosz, aki nem tiszteli az Istent, elvész örökre, de nem csak a végítélet után, már most elveszett és élettelen és reménytelen, olyan, mint jelenleg Európa. Én azt mondom menj ki belőle… Saját tanácsa rontja meg s erős léptei apróvá váltak. Se fia, se unokája nem lesz, nem is lehet ebben a nem váltó, gender semleges masszában, amivé válni készül. Világosságból sötétségbe taszítják barbár hordák, muszlim hadak. Mert sátorában az lakik, aki nem az övé, alul száradnak gyökerei régóta s már vágják az ágakat is lendületesen. Nem újkeletű dolog ez, Szabó Lőrinc 1923- ban írja a következő sorokat:

Hazám, keresztény Európa

Útálom és arcába vágom:
– Száz év, de tán kétezer óta
őrült, mocskos, aljas világ ez,
ez a farizeus Európa!

Kenyér s jog helyett a szegényt
csitítja karddal, üres éggel
és cinkos lelkiismeretét
avatag és modern mesékkel;

száz év, de már kétezer óta
hány szent vágy halt meg gaz szívében!
Hazám, keresztény Európa,
mi lesz, ha bukására döbben,

mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsúfolt és Megfeszített,
s mert jósága, hite, imája
egyszer már mindent elveszített:

mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,
vassisakos, pestishozó,(co-vidos)*
bosszúálló angyalsereggel?

Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,

ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált – óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:

hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?

a vers végén elhangzó gondolatot igazából meg kell fordítani, s neked szól: ha nem bírod el már Istent, nem fogod túl élni… nem éred meg a harcok végét. Nem lesz Béke, mert nincs Szeretet. De neked aki leteszed a bűnt életed van és lesz nem csak lehet. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

* nem a vers része a szó de aktuális 😊

Szóljon hozzá