Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. június 28.

Velünk az Isten – 2020. június 28.

„És meghalt József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék. Izráel fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak és igen-igen hatalmasokká lettek úgy, hogy megtelt velük az ország. Azonközben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte.” (2Móz 1, 6-8)

Jákób, azaz Izrael betelepszik a hét szűk esztendő idején Egyiptomba, hogy túléljék az éhínséget… Jákób és fiai és azok családjai gyermekek unokák. 70 fő mire kijönnek Egyiptomból több százezeren vannak, mert szaporodnak és sokasodnak.

Igazából nem csinálnak egyebet mit betöltik Isten, első parancsát s benépesítik a földet. A mi népünk fogy. De ha fogy, akkor nem Isten népe. Ha egy felekezet, egy nép, egy rassz nem szaporodik, nem Isten népe az mert nem fogadja el az áldást. Ebben a P.S világban ahol a gender semleges nemzeni nem akaró, nem nemzetben gondolkodó elemek erősödnek megvészjósló a jövendő. A hivő ember dolga elfogadni Isten kezéből az áldást, hitben nevelni fel az eljövendő nemzedékeket.

József és testvérei meghalnak, egész generációjuk, egész világuk kihuny. Néha mikor dokumentum filmeket nézek a régi Egyiptom régészeti leleteiről azon gondolkodom mi is maradt egy virágzó kultúrából csak kövek, meg múmiák esetleg történetek és matematika. József korának megmentője, de a munkája során Egyiptom annyira megerősödik, hogy nagyhatalomként aztán mindennel és mindenkivel le akar számolni. Az új Fáraó nem hálás, mert nem ismer.

Vajon utánunk a kárpátmedencében marad valami, vagy néhány száz év multán csak a kövek beszélik el hogy éltek itt habánok, szászok és magyarok. Ne kapaszkodjunk túlontúl a múltba, de ne feledjük. Ne kutassuk az előttünk levő jövőt, mert igazából kiszámíthatatlan. Tegyünk meg mindent a mában azért, hogy hogy ha nevünkről nem is emlékeznek meg évek multán, de Istent ismerje meg a jövendő nemzedékek sora. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá