Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. július 28.

Velünk az Isten – 2020. július 28.

“Azután készíts egy oltárt az illatáldozat bemutatására! Akáciafából készítsd.” (2Móz 2,1)

A szent sátor berendezéseinek biztosítására csak jóval később kerül sor, de nagyon fontos jelentőséggel bír azon kultuszi tárgyaknak, így az illatáldozati oltárnak a leírására is, amely szintén a sátor belsejében foglalt helyet. Ezen az oltáron kellett naponta kétszer illatáldozatot bemutatni a főpapnak. Ezzel együtt úgyszintén a főpapnak reggelenként rendbe kellett tennie a hétkarú lámpatartó mécseseit, este pedig felkészíteni, olajjal feltölteni és meggyújtani azokat. Hordozható oltár volt ez is, akárcsak a nagy égőáldozati oltár, és ennek a helye a szentélyben volt, a szentek szentjét elválasztó kárpit előtt. A naponkénti áldozatokon kívül különleges szerepe volt ennek az oltárnak az évente egyszer tartott nagy engesztelési ünnep szertatásai között. Ma templomainkban nem találunk ilyen tárgyat, református hitünk és istentiszteleteink gyakorlásában nincs helye az ilyesminet, de Isten számára ilyen oltár a mi emberi életünk. Idézőjelben mondva Isten gyönyörködik abban, ha az életünk “illatozik” előtte, ha látja, hogy jó úton haladunk, Krisztust követjük. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá