Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. augusztus 11.

Velünk az Isten – 2020. augusztus 11.

“Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Móáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elímelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből. El is jutottak Móáb mezejére, és ott éltek. De meghalt Elímelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek móábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak mintegy tíz esztendeig. De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül.” (Ruth 1,1-5)

Ruth könyvének eseményei a bírák korában játszódnak, annak is egyik csendesebb időszakában, amikor nem voltak háborúk vagy járványok, de volt éhinség, mert aszály szakadt az országra. A júdai Betlehemben élt egy család, annak fője Elimélek, aki szeretteivel hátat fordít a szülőföldnek, és Moáb földjére mennek az éhínség okozta nehézségek miatt. Az éhínség nem volt ritka Palesztinában és környékén, nem egyszer nagy jelentőségű események elindítójává lett. Ábrahám és Izsák is éhínség miatt vette kezébe a vándorbotot, és indult neki az ismeretlen útnak, mely azután a hit és engedelmesség útjává lett számára, de a nincstelenség miatt kerül Jákób és családja Gósen földjére. Betlehemből ment Elimélek a moabiták földjére. Betlehem jelentése: “kenyér háza” – utal a város és környéke termékenységére, ezért is feltűnő, hogy Elimélek mégis éhínség miatt kell elhagynia szülőföldet, és mint védelemre szoruló idegen tartózkodik Moáb földjén, messze a szülőföldtől. E családnak mai példái az erdélyi szülőföldet elhagyó több tízezer személy is lehet, akik azt gondolhatják, hogy külföldre utazva, jobb életet élhetnek. Föladni a szülőföldet, Istent, a kenyér házát egy bizonytalan létért, amelyben lehet, hogy létezik a fizikai több, de a lelki nem. Nagy kérdése világunknak: Hol van az otthonunk? Hol tudunk minden nap Istennek hálát adni? Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá