Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. április 21.

Velünk az Isten – 2020. április 21.

“Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.”  (Ef 3,14-21)

Mai kijelölt igénkben Pál apostol tanítása könyörgésbe megy át: „Meghajtom térdeimet az Atya előtt.” Pál érzi a maga méltatlanságát, másfelől látja a Krisztus hatalmas dicsőségét, mit feltámadása által szerzett. Az “Atya” kifejezést használja, amit nem ok nélkül tesz, hiszen Atyánk az Isten, mint életünk adója a teremtés alapján, de amit az apostol elmondott eddig róla, az többről szól: az ő kegyelméről, az Ő atyai szívéről, bűnbocsánatban megnyilvánuló megváltó szeretetéről beszél. Ezt a szeretetet mutatta meg fiában az első karácsony alkalmával, amikor elküdte érettünk azért, hogy földi szolgálata után életét adja a bűnös emberért. Azután nem véletlenül „nemzetséget” említ az apostol, közelebbről akarva meghatározni azokat, akiknek Isten atyjukká lett, ők pedig fiaivá. Itt is az általa teremtett életre esik a hangsúly, arra a bensőséges szülő és gyermek kapcsolatra, amit a meghittség és őszinteség köt össze. Az atya szó érzékelteti velünk legvilágosabban, hogy Krisztus által milyen mély a közösségünk van Istennel. Most is ebben bizakodva hull térdre, és meri kérni a legnagyobbat. Ebben a kapcsolatban bízva, tudjunk minden nap előtte mi is leborulni, őszintén megbánni bűneinket és kérni azt, amit nekünk adni akar! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá