Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. szeptember 10.

Velünk az Isten – 2019. szeptember 10.

“Azután Jósáfát pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána a fia, Jórám lett a király. Testvérei, Jósáfát fiai ezek voltak: Azarjá, Jehíél, Zekarjá, Azarjá, Míkáél és Sefatjá. Ezek mind Jósáfátnak, Júda királyának a fiai voltak. Apjuk sok ajándékot adott nekik: ezüstöt, aranyat, kincseket és erődített városokat Júdában. De a királyságot Jórámnak adta, mert ő volt az elsőszülött. Amikor azonban Jórám elfoglalta apja királyságát, és megszilárdult a hatalma, összes testvérét fegyverrel gyilkoltatta meg, sőt néhány izráeli vezető embert is.” (2 Krón 21,1-4)

A történelemben voltak olyan vezetők, akik nevüket különös módon írták be az utókor emlékezetébe. Azokra gondolok, akiknek kezéhez vér tapad, mert hatalmukat úgy szilárdították meg, hogy ellenfeleiket, -akik talán Istenhez való ragaszkodásukban és életük erkölcsiségében jobbak voltak-, elpusztították. Jósafát esetében is ez így lehetett, amit később Illés kijelentése is alátámaszt. Jósafát, aki édesapja örököse felelőtlen mészárlással kezdte meg hatalmát. Nem hajlandó felmenői példáját követni, nem kíván Istenre figyelni, hogy a vezetéshez való bölcsességet tőle kapja. Jórám véres tette után a magaslati Baál-kultuszt felállította, nyilván felesége, Athália tanácsára, aki Akháb és Jézabel leánya volt. Feltételezhető, hogy a tömeges gyilkosság ötletgazdája is ő volt. A magaslati Baál-kultusz azért volt különösen utálatos, mert a próféták kedvelt képe szerint az Úr férje volt népének, és a néptől hűséget várt az oltalmazó szeretetéért, de helyette hűtlenséget kapott. Mindkét bűn, a testvérirtás és a hűtlenség, magában véve elegendő lett volna arra, hogy az Úr Jórámot és házanépét eltörölje a föld színéről, de ígéretet tett, hogy Dávid szövétnekét nem oltja ki. A mai vezető beosztást kapó „Jórámok” ugyan nem gyilkolnak (bár sokan megtennék), de a modern „kikészítelek” megmutatkozik más tettben: elveszem kenyered, kirúglak a munkahelyedről, megalázlak, rossz híredet keltem… Milyen jó annak, aki ilyen helyzetben is Krisztusra tud figyelni, Tőle kér és kap a jövőbe mutató tanácsot, mert tudja, hogy a bosszú az Úr kezében van. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá