Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. október 26.

Velünk az Isten – 2019. október 26.

“Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Helyes magatartásával mutassa meg tetteit, bölcs szelídséggel.Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen.Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi.Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz tett is van.A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békességszerzőknek.” (Jakab 3,13-18)

Jakab apostol az alábbi igerészben a földi és mennyei bölcsességről szól. Mindkét rész megközelíti és az olvasó elé tárja, hogy az adott kor embere megismerje az igazi bölcsességet. A mai világban is a legtöbb ember mindentudó és bölcs szeretne lenni. Ezért mindent elkövet, hogy elérje e bölcsességet. Ebben csak az a gond, hogy az ember földhözragadt és a földi dolgok elérése által szeretne elérni mindent. Ezért mondja az apostol egy költői kérdéssel kicsoda bölcs és értelmes közöttetek… Ezt követően a lényegre tapint, nem elég a bölcsnek mindent tudni, hanem még hozzá kell járulnia a szelídség nem és egyéb tulajdonságoknak. Nem elég tehát a földi értelemben szerzett bölcsesség, mert ez nem tökéletes, ezért mennyei bölcsességre van szükség. Mert ahol irigység viszály van ott nincs jele a bölcsességnek. És milyen a mennyei bölcsesség?- azt is elénk tárja az igénk: tiszta békeszerető méltányos..

Erre a bölcsességre kell nekünk eljutnunk..- ebben kérjük a Mennyei Atyánk segítségét és közbe egy ének is állon előttünk amely igy hangzik:

Tégy engem békeköveteddé,
Hogy hinthessem az igemagvakat.
Ó, Szentlelked hadd uralkodjék bennem,
És az ajkamra adj tiszta szavakat.

Refr.:
Ó, add Uram, hogy soha ne feledjem,
Hogy mi voltam, shogy mivé lettem én,
Egész életemmel, lényemmel hirdessem:
Jézus él, benne mindíg van remény!
Adja az Úr, hogy igy legyen.

Ámen

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Szóljon hozzá