Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. október 15.

Velünk az Isten – 2019. október 15.

“Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és remegve tisztelte nevemet.” (Mal. 2,5)

A hűtlenné vált nép ellen Isten mindig kemény ítéletet mondott. A Teremtő Úr a népével kötött szövetségre hivatkozik újból, amely az élet és a békesség szövetsége volt, de a népnek inkább kellett az idegen népektől átvett életforma és azoknak fertői, melyek nem csak az életet, de az istentiszteletet és az áldozatot is beszennyezte. Utóbbiakért a próféta egyértelműen kimondja a papság vétkét is. Isten átokká változtatja az áldást, de ennél keményebb bűntetés az, amikor az áldozati állatok szennyét szórja majd az arcukba. A papság ellen számtalanszor szólt prófécia: Éli fiai súlyosan vétkeznek, amiért bűntetésük a halál volt, de a “lélektelen” istentiszteletet elítélte Ézsaiás, Jeremiás és Ámós próféták is. A keresztyén élet egyik mai meghatározója a lelkipásztori hitelesség. Van olyan ember, aki lelkészének köszönheti azt, hogy élete Isten által vezetett élet, de olyan példák is vannak, amikor az egyháztól való eltávolodás okozója a lelkész hiteltelen magatartása. Kérdezhetnénk ugyanakkor: hogyan áll az egyetemes papság közösségeinek élete? Mennyire képviseljük a Megváltót a világban? Mit látnak tőlünk az emberek? Ma ne felejtsük el Jézus szavait: “Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Ámen.

Ilonczai Zsombor,
Szárazberek

Szóljon hozzá