Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. március 14.

Velünk az Isten – 2019. március 14.

Néhány görög is vala azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen….Aki nékem szolgál, engem kövessen.” (János 12:20, 26)

Amikor megtisztelünk valakit, sorsot vállalunk vele. Nem adjuk fel önmagunkat, sem szokásainkról nem mondunk le, ha elfogadjuk a másikat, mi is elvárjuk, hogy  toleránsok legyenek velünk szemben, tiszteljék ünnepeinket.
A húsvétot ünneplő zsidókhoz csatlakozott néhány görög is, együtt imádkoztak velük. Lehet hogy nem héberül vagy arámul mondták el imádságaikat, bizonyára a maguk nyelvén. Hozták magukkal a hellén kultúrát, amely gazdagította akár Betánia, akár Jeruzsálem szellemiségét, egyik tisztelte a másikat. Meglepő a kérésük: Látni akarják Jézust. Tudják, hogy ő is feljött a szent városba ünnepelni.
Jézus nemcsak láttatja önmagát velük, szól is hozzájuk, bizonyságot tesz arról, az elhalt gabonamag jelképében, hogy neki meg kell halnia,  ugyanakkor arra is utal, hogy bármely nép vagy nemzet kedves előtte, csak az a fontos, hogy aki az ő tanítványa akar lenni, kövesse őt.
Később Pál apostol viszi el az evangéliumot Görögországba és azok városaiba. Sokat küzd szellemileg az itt lakókkal,  de itt alakulnak meg az első európai keresztyén gyülekezetek.
A Krisztus szolgálata  elkezdődik az idegenek között is. Személyesen ez így csapódik le bennem: Érdeklődöm felőle, megismerem a Szentírásból, megkedvelem tanításait, sokszor érthetetlen magatartásában felismerem, hogy értem történik minden, tudom, hogy az én  bűneim miatt halt meg, vérében tisztul szennyes lelkem. Aki így szolgál engem, szívesen teszek bizonyságot róla.
Nem délceg, sem kékszemű,
 fiatalos lendületű,
következetes önmagához,
örökké hűséges Atyjához
szenvedésében hozzád hajol.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá