Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. május 7.

Velünk az Isten – 2019. május 7.

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek.” (Galata 5,1-2)

Mi a szabadság? Sok válasszal tudna előjönni az ember, amikor a földkerekségen megannyi országok közötti nézeteltérés, polgárháborúk, ideológiai harcok zajlanak. De vágyik a megérdemelt „szabadságra” a munkahelyén robottá vált munkás, a „rossznak” mondott iskolarendszer útvesztői között evező tanár vagy diák, a családi konfliktusokat gerjesztő és az azokban élő élő férj, feleség vagy gyermek… Pál apostol ma egy egészen más szabadságról ír. Mégpedig arról a szabadságról, amelyiket Krisztus adja, és ezt akkor éli át igazán az ember, ha érzi, hogy Isten Lelke vezeti és irányítja az életét, Krisztus akarata határozza meg az egész magatartását. Az apostol személyes bizonyságtétele, akárcsak a helyesen értett ószövetségi üdvüzenet, egy célt szolgál: növekedést és erősödést a Lélek adta szabadságban. Saul életében ez nagyon jól látszott, amikor Krisztus nélkül élt. Élete, cselekedete, egész valósága olyan volt, mint egy tomboló katlan, amelyik mindent megperzselt és felemésztett maga körül. A Krisztussal való találkozás és a vele való élet, azonban mindent megváltoztatott. Ezért szükséges a szilárd állás és a szolgaság igájának végleges letétele. Egyszerűbben: a felelősség teljes élet, amelyben tudjuk, hogy hol a helyünk, kik bizattak reánk, kiben kell személyesen hinnem. Legyen ez a „szilárd állás” ma is minden őszintén Krisztust kereső emberé! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá