Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. május 21.

Velünk az Isten – 2019. május 21.

“Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.” (5 Mózes 6,6)

Igénk mai tanítása jobbára a tízparancsolat egy-egy tételéből indul ki, annak tanulságait fejtegeti, főként az Isten iránt tartozó kötelességek vonatkozásában. Mindazt, amit Isten elmond az ő népének, nem is akárhol, a szívbe kell befogadnia és tárolnia. Az ószövetségben a szívet az élő szervezet központjaként tartották számon. A Nappal állították párhuzamba, amely a makrokozmosz középpontja, míg a szív a mikrokozmoszé. Az ősi kultúrákban az intellektuális funkciók és az ösztönös tudás szimbóluma. Ma az emberi viselkedés és magaviselet alapján le tudjuk vonni, hogy milyen az emberi szív és azokat különböző jelzőkkel illetjük: jó, rossz, keserű… Isten nagyon jól tudja, ha népe a szívben tudja őrizni szavát és minden nap elmélkedni arról, akkor ez egyenesen a nép megmaradását jelenti. Nem véletlenül figyelmeztet a bölcs Salamon is: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá