Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. május 16.

Velünk az Isten – 2019. május 16.

“Ne féljetek tőlök, mert az Úr, a ti Istentek hadakozik ti érettetek” ( 5 Mózes 3,22)

Isten nem akar senkit hiú ábrándokba kergetni, csak annyit ígér mindenkinek, amennyit be is teljesít. Ezért kell hinnünk azoknak az ígéreteknek, amelyeket elmond akár a közösségnek, akár az egyénnek.
Az ígéretekben való hitben nagy segítségünkre van a tapasztalat, mindaz, amit már megértünk és megéltünk az Úr segítségével, akárcsak a választott nép a pusztai vándorlás után, amely egyik diadalmat aratja a másik után. Ott vannak már közel az Igéret földjéhez, látják annak határait, bátorság kell meghódítani az idegen földet, a régi vezető. Mózes nélkül. És Isten adja ezt a bátorságot, velük lesz a döntő ütközetekben.
A Szentírás bővölködik azokban az igehelyekben, amelyek éppen azt mondják el: Isten hadakozik érettünk. Nemcsak mellettünk, előttünk, helyettünk küzd, segít győzelemre egy maroknyi közösséget a nagy és hatalmas seregek felett. Dávid az Úr nevének segítségül hívásával győz a filiszteus Góliát felett. A kis pásztorfiú mind erőben, mind harci felszereltségben eltörpül a hatalmas, gyakorlott harcos mellett, mégis ő lesz a győztes, mert az Úr hadakozott érette. A Faraó is megszelídült, amikor az Úr Isten az egyiptomiakra ráküldte a  halál angyalát. Akiért az Úr hadakozik, az csakis győztes lehet, és  ” örökségül nyer mindent”.
Lelki értelemben meg kell harcolni a hitnek szép harcát, hogy elnyerjük a végső diadal dicső koronáját.
Harcod szent és nemes,
veled van Istened,
bátran lépj a küzdőtérre:
te leszel a győzedelmes.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá