Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. július 9.

Velünk az Isten – 2019. július 9.

“A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia. Jeftét Gileád nemzette. De azután a felesége is szült fiakat Gileádnak, és amikor feleségének a fiai felnőttek, elűzték Jeftét, és ezt mondták neki: Nem kapsz örökséget apánk házából, mert más asszony fia vagy. Jefte elmenekült testvérei elől, és Tób földjén telepedett le. Gyülevész népség verődött Jefte köré, és együtt portyáztak vele.  Néhány nap múlva az ammóniak megkezdték a harcot Izráel ellen.  Amikor megkezdődött a harc az ammóniak és Izráel között, elmentek Gileád vénei, hogy elhozzák Jeftét Tób földjéről. Ezt mondták Jeftének: Jöjj, légy a vezérünk, és harcoljunk az ammóniak ellen! De Jefte ezt mondta Gileád véneinek: Hiszen ti gyűlöltök engem, és kiűztetek apám házából! Miért jöttetek most hozzám, amikor bajban vagytok?” (Bírák 11,1-7)

Jefte egy jómódú, Gileád nevű embernek volt a fia, anyja viszont parázna asszony, aki társadalmilag lenézett és megvetett volt. A helyzet miatt Jeftét nem illették meg azok a jogok, amelyek megillették apja törvényes feleségeitől származott gyermekeit. Ezért testvérei elűzik Gileádból, hogy örökség ne járhasson neki. Jefte ekkor Tób földére menekül, ott telepedik le, szabadcsapatot gyűjt maga köré és portyázásból él. Ilyen háttér ellenére valami vezetői tulajdonság csak jut neki, hiszen erős és tapasztalt katona hírében állt. Gileád férfiai őt tartották a legalkalmasabb hadvezérnek az Ammón elleni harcban. Elmentek hozzá, segítségét kérték és ígéretet tettek neki, hogy vezérükké választják. Jefte, bár ő volt a sértett fél, elfogadta az ajánlatot és segítségére sietett népének. Nem rója fel korábbi sebeit, hanem azonnal a tettek mezejére lép. Amikor egy nép, egy közösség szükséget érez, akkor valóban félre kell tennünk minden akadályt, személyes érzést és Isten elhívásában bízva, szolgálnunk kell! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá