Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. február 21.

Velünk az Isten – 2019. február 21.

“A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.”  (János 8,35)

Azokat tanítja Jézus az igazság által megszerzett szabadságra, akik a zsidók közül elfogadták őt. Azt akarja az Isten Fia, hogy megmaradjanak mellette, vagyis tanítványai legyenek, amelynek feltétele az ő beszédeinek a megtartása és az azok szerint való élés. Akik hallják az ő szavát, származásukra hivatkoznak, arra, hogy Ábrahám magvából valók és önként nem szolgáltak senkit, ezért nincs is szükségük arra, hogy az igazság által szabadokká legyenek. Közben elfeledkeznek a bűn általi megkötöttségről és rabságról. Ez a nagy  figyelmeztetés: a bűn rabságában vergődünk valamennyien.
A rabságban élő nem szereti a kiszolgáltatottságot, a bezártságot, szabad akarna lenni, még akkor is, ha tudatában van bűnösségének. A börtönbe zártak közül sokan ezért próbálnak megszökni, vállalva azt a kockázatot, hogy elfogásuk után a büntetés még nagyobb lesz. Ha nem is mondjuk ki, de mióta ember az ember, mindig szabad akart lenni, ez az örök szabadság vágya, ezért küzd és ezért harcol. De ráébred arra is, hogy önmagában tehetetlen. Amikor felismeri azt, hogy helyette Jézus lesz annak a háznak a lakója, amelyet ő  nem szeretett, számára már nincs ott többé hely, amnesztiát kapott,  akkor érti  meg igazán, mit is jelent a szabadság. A te büntetésed terhét Jézus magára vállalta.
Halál helyett
 életet kaptál,
ne feledd:
Jézus tette ezt,
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá