Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. február 12.

Velünk az Isten – 2019. február 12.

„Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni.” (János 7,1)

Jézus szolgálata nem illik abba a világi rendbe, amely ma sem érti meg, inkább elfordul tőle vagy határozottan megtagadja. Jézus egész életében érezhető volt ez, hiszen már csecsemő korában Júdeából Egyiptomba menekülnek szülei, majd onnan visszatérve Galilea volt az a hely, ahol a gyermekkort töltötte. Jézus most ismét több hónapon át az északi országrészben szolgál, távol Izráel kegyességi életének központjától. Ebben az országrészben élt azzal a lehetőséggel, mely számára a csendes és alázatos szolgálatot biztosította, ahol találkozott Izráel szétszéledt juhaival. Jézus messiási szolgálata alatt, ha kellett, el tudott rejtőzni, tudott nyilvánosan is fellépni, és tudott az ellenfelei elől kitérni. Galilea Jézus munkájának fő színterévé vált. Júdeába még nem akart elmenni, mert a zsidók azt az ellenséget látták benne, akit bármikor meg lehet ölni. Jézus felelőssége az életért nemcsak abban mutatkozik meg, hogy orvosolja az emberi élet különböző nyomorúságait, hanem abban is, hogy vigyáz a maga életére. Jézus nem idealista hősként viselkedik küldetése során, kerüli a színpadi jeleneteket. Nem kísérti Istent, nem teljesíti az emberi vágyait, nem lép be a kísértő csapdájába, amely állandóan az emberi hiúságra apellál. Jézus tudta, hogy hol van az ő szolgálatának helye. Erre a szolgálatra hívott el bennünket. Mi tudjuk, hogy hol van a mi helyünk? Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá