Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. december 17.

Velünk az Isten – 2019. december 17.

„Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.” (Jelenések 1,1-3)

Isten mindig megfelelő munkatársakat választott ki az ő akaratának közlése végett.  János apostol hitelességét, tekintélyét és érvényét az adja meg, hogy Jézus Krisztus kijelentése személyesen szólítja meg őt. A kijelentést Krisztus is Istentől kapta, tehát Isten elrejtett terve és tanácsvégzése lett nyilvánvalóvá benne. A kijelentés az Isten szolgáihoz szól, tehát az egyházhoz, viszont a kijelentés részleteit, az egyes jelenéseket Krisztus Jánosnak, „szolgájának” adta, hogy bizonyságot téve, adja tovább a gyülekezeteknek. János a prófétákhoz hasonlóan nyíltan vállalta a rábízott kijelentésről szóló bizonyságtételt, közvetítette az emberekhez, amellyel életeket kívánt megmenteni. Isten világunkban is szolgákat választ ki, hogy szóval és tettel tanúskodjon az ő népe a rábízott igazság mellett. Ilyen kiválasztott lehetsz te is kedves olvasó, aki kezedbe veszed az Szentírást és olvasod Isten csodálatos megmentő tervét, aki Krsztust a mi megváltásunkért küldte. A mai Ige akkor szerez érvényt, ha ezt a küldetést vállalod. Légy ennek hírdetője, hogy eljusson sokakhoz az advent várakozás csoája! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá