Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. április 9.

Velünk az Isten – 2019. április 9.

„Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.” (János 17,1-5)

Jézus megtartja a tanítványokhoz intézett beszédét, majd az égre emeli a szemét az Atyához fordulva, aki küldte őt a világ megváltására. Jézus földi életének célja előtt van. Ez a cél döntő jelentőségű és nem olyan, amilyet minden ember elképzel, amikor egy küzdelemmel teli esemény után végre átlépheti a célvonalat. Itt nem lengenek a zászlók, pezsgőt sem bontanak és a pódiumra sem kell állni. Eljött az óra, a világot elhagyja és az ő Küldőjéhez megy. Jézus szavaiból kicseng a bensőséges kapcsolat, ami közte és az Atya között van. Őt képviselte és dicsőítette földi szolgálata teljes idejében. Emberré lett, tanított, gyógyított, szolgált. Jézus azért érkezett a világba, hogy az embereknek elmondja és csodáival jelezze azt, hogy Isten az embert és a világot nagyon szereti, fontosak vagyunk számára és azért megy a keresztre, hogy ezzel is bizonyítsa Isten szeretetének határtalan voltát. Átérezzük ezt a csodát? Isten maga gondoskodott arról, hogy az ember számára az élet lehetősége biztosítva legyen. Ez a halál azért dicsőség a Fiú számára, mert azt jelenti, hogy a rábízott feladatot tökéletesen elvégezte. Másodszor azért jelent dicsőséget a kereszthalál a Fiú számára, mert feltételnélküli engedelmességét hirdeti az Atya iránt. A tökéletes szeretet tökéletes engedelmességben nyilvánult meg. Ahogyan a gyermek szüleit akkor tiszteli, ha engedelmes irántuk, úgy minden állampolgár is országának vezetői iránt akkor tanúsít tiszteletet, ha kötelességét teljesíti. A diák és tanár viszonyára ugyanez jellemző, így Jézus az Atya akaratát ugyanígy, feltétel nélkül teljesíti. Mi akkor tartozunk Istenhez, képviseljük ezen a földön, ha teljesítjük ma is és mindenkor az ő akaratát. Ő ehhez erőt ad és ma is adja az ő Igéjét. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá