Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. április 21.

Velünk az Isten – 2019. április 21.

“Mert még nem értették az Írást, hogy fel kell támadnia a halálból.” (János 20, 9)

    A keleti keresztyének így köszöntik egymást húsvét ünnepén: Krisztus feltámadt! A válasz erre: Valóban feltámadt!. Milyen szép, az őskeresztyének idejéből származó köszöntés ez! Kár, hogy mi nem ezt gyakoroljuk, hiszen a “Boldog húsvéti ünnepeket” talán nem annyira lényegretörő. Túlzottan profanizált jellegű, ugyanis nem csak a hívők használják, hanem azok is, akiknek a húsvét nem több, mint munkaszüneti nap, amikor együtt lehet a család, jót lehet enni-inni vagy netalán be lehet iktatni egy wellness hétvégét.

        De maradjunk csak a hívőknél. Vajon nekünk olyan egyértelmű az, hogy Jézus feltámadt a halálból? Annak, aki gyakorolja a fenti köszönési formát, vajon tényleg olyan egyszerű ez a kérdés, mint amilyen szenvtelenül, megszokottan szólítják meg egymást? Nem gondolom. A feltámadásról szóló híradás is alátámasztja ezt. A történet szereplői: Mária Magdaléna, Péter és János mind közel álltak Jézushoz, szerették őt és ő is szerette őket. És ennek ellenére még sem volt könnyű nekik hinni a feltámadt Jézus Krisztusban. “Mert még nem értették az Írást, hogy fel kell támadnia a halálból”. Az ószövetségi Szentírásra kell itt gondolni, ahol utalás van a Messiás halálára és feltámadására, például a  Zsolt. 16, 10-ben. Ismerték ők a zsoltár szavait, csak valahogy nem fért a fejükbe a mondanivalója.

      Igen, mert a Krisztus feltámadása intellektuálisan nem fogható fel, nem ragadható meg. Lehet valaki akármilyen okos, művelt, pallérozott elméjű, akár ezerszeresen is zseni, nem képes megérteni a feltámadást. Mária Magdaléna miután a mellette levő alakban felismeri Jézust, még mindig csak Rabbóninak, azaz Mesternek szólítja. Számára Jézus ugyanaz a halandó szeretett személy, aki most éppen a halálból jött vissza és most folytatódhat minden ott, ahol abbamaradt. Valahogy ahhoz hasonlóan, mint Lázár esetében, akit Jézus feltámasztott a halálból. Nem, nem folytatódhat minden úgy, ahogy eddig, hisz mostantól fogva a Jézushoz fűződő kapcsolat más dimenzióba lépett. Ezért nem engedi meg Máriának Jézus, hogy lábait átkarolva megérintse őt.

      Hogyan győződhet meg az ember Jézus feltámadásáról? Önerőből nem jut semmire e tekintetben, akármennyit erőlködne is. Az egyetlen, ami segíthet, ha az Úr szólít meg, ha tényleg meghallod az ő szavát. És ki hallja meg az ő szavát? Aki szeretettel fordul Jézushoz, aki bizalommal közelít hozzá, aki nem adja fel egykönnyen, hanem állandóan zörget és kopogtat nála, annak megnyittatik, aki keresi őt kitartóan, az megtalálja. Kit? Hát bizony nem mást, mint a feltámadt Urat! És a feltámadt Úrral együtt a feltámadás ereje is az övé lesz. Így lesz igazán tartalmas a húsvéti köszöntés: Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt! Ámen.

Szilágyi Balázs,

Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá