Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. október 27.

Velünk az Isten – 2018. október 27.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez és Áronhoz: Ez a törvény rendelése, amelyet az ÚR parancsolt: Szólj Izráel fiainak, hogy hozzanak hozzád egy hibátlan vörös tehenet, amelyen még nem volt iga.” (4Mózes 19,1-2)

            Első olvasásra, sőt többszöri olvasásra azt érzi a keresztyén ember, hogy nem értem ezt az Igét! Egy különleges igeszakasszal van dolgunk valóban, amelyet nem is olyan egyszerű értelmezni. Egy tisztulási folyamatról olvasunk és ennek részleteit tárja elénk a szentíró. „Valamennyi tisztátalanná tevő eshetőség közül legsúlyosabb volt a holttest érintése.  Aki hozzá ért nem léphetett az Úr elé az istentiszteleti gyülekezet közösségében.”  És ennek a megtisztulási folyamata egy komplex hosszadalmasabb folyamat volt. Ha valaki tehát holttestet érintett, annak különleges, szentelt vízzel kellett megmosakodnia. Íme, ennek a folyamata olvasható igénkben; először is egy vörös színű tehenet kellett levágnia. Itt a vörös színnek jelképes üzenete van, amely a tisztulás vizében is ott van. Ez nem másat jelentet, mint a bajt és elhárítást.

Igénk aktualitása abban az egy szóban körvonalazható, hogy tisztulás.  A világ szennye és más hatások bennünket is ellepnek, nem szabad engednünk! Mi magunktól azonban nem tudunk védekezni és ellenállni. Az Úr segítsége szükséges mindehhez Ő az, aki megtisztít. Ő tehet, bennünket tisztává. El kell mondanunk, hogy nekünk is szükségünk van a tisztulás vizére, hogy tiszták legyünk. Ebben kérjük, a mi Mennyei Atyánk segítsen bennünket. Álljon előttünk egy szép dicséretünk gondolata végül:

„Kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltörül, hagyd, hogy gyógyító folyó Tisztogasson meg belül. Élet kút, vagy lüktetés, Ó buzogj fel bennem és Örök élet felé emelj.”

Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

 Erdőd

Szóljon hozzá