Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. november 17.

Velünk az Isten – 2018. november 17.

„Parancsold meg Izráel fiainak, hogy adjanak a lévitáknak az ő örökségi birtokukból lakásra való városokat; a városokhoz pedig adjatok azok környékén legelőt is a lévitáknak; hogy legyenek nékik a városok lakóhelyekül, a legelők pedig legyenek az ő barmaiknak, jószágaiknak és mindenféle állatoknak. És azoknak a városoknak legelői, a melyeket a lévitáknak adtok, a város falától és azon kívül, ezer singnyire legyenek köröskörül. Mérjetek azért a városon kívül, napkelet felől két ezer singet, dél felől is kétezer singet, napnyugat felől kétezer singet, és észak felől kétezer singet; és a város legyen középben. Ez legyen számukra a városok legelője. A városok közül pedig, a melyeket a lévitáknak adtok, hat legyen menedékváros,” (4 Mózes 35,2-6a)

            E gondolatsorok egy csodálatos dolgot tárnak a kor népe felé s különösen itt a lévitákra az ő szolgáira kell, gondoljunk. Az Úr csodálatosan gondot visel mindnyájunkra. Hat menedékvárost kaptak, hogy menedéket kaphassanak. E városoknak a célja, hogy az ártatlanok védelmet nyerjenek. Mai aktualitása az Igéknek az, hogy ma mi is menedéket találhatunk az Úrban. Jó lehet, ma már nem menedék városok vannak, de ott van, ami csodálatos gondviselő jó Atyánk a Krisztus Jézusban, aki velünk van. Egy szép énekünk oly gyönyörűen fogalmazza ezt meg, e gondolatokat hadd idézem:

„Gondviselő jó Atyám vagy

Ó, én édes Istenem!

Látom én, hogy minden elhagy

E világon csak Te nem,

Hozzád vágyom, benned élek,

Üdvöt mástól nem remélek.”

            E gondolat kapcsán ma az igénk csenghet vissza, az Úr azért rendelte e városokat, hogy biztonságot adjon az övéinek. Mai üzenete pedig az, hogy Jézus a te menedéket mentsvárad is.

Nem kell félned, mert    Ő veled van. Halljuk meg újra Mesterünk szavát, aki ma is szólt felénk s bátorított, hogy ne féljünk, mert Ő velünk van s lesz Ígérete szerint.

Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

 Erdőd

Szóljon hozzá