Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. március 3.

Velünk az Isten – 2018. március 3.

Elhagytunk mindent! Valóban?

„Akkor megszólalt Péter, és azt mondta: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk?” (Máté 19,27)

Valaminek az értékét sokszor az alapján ítéljük meg, hogy mi adjuk vagy kapjuk. Hajlamosak vagyunk az ajándékot, amit adunk becsesebbnek tartani annál, mint amit kapunk. A segítőkészségünket gyakran áldozatosabbnak találjuk, mint a mások segítségét. Az általunk kimondott sértő szavakat sohasem ítéljük annyira kegyetlennek, mint a minket ért becsmérlést. Összességében véve arról van szó, hogy nem ugyanolyan mércével mérünk a magunk, mint a mások esetében. A jótetteink nagyobbak, a durvaságunk elhanyagolhatóbb és az áldozatkészségünk mindig nemesebb a másénál.

Péter is ezt érezhette, amikor ezzel a nyilvánvaló túlzással szólította meg Jézust: „mi elhagytunk mindent”. Szakítottak a régi életükkel, szakmájukkal, családjukkal és mindennel, ami a megszokás hamis biztonságérzetével megcsalja az embert. Legalábbis így gondolták a tanítványok. Eldobtak maguktól mindent, amit megszereztek, ami az övék volt, és mindezt a Jézus követéséért. Erre így válaszol a mi Atyánk az igében: „mid van, amit nem kaptál volna? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4,7). Szóval a tanítványok azt a „mindent” hagyták el, amit amúgy is kaptak az Úrtól. Az elköteleződésük mindenképp dicséretes, de talán fontosabb lett volna elhagyniuk a hatalomvágyat, a haszonelvűséget és a hiúságot. Ezektől az alattomosan meglapuló emberi tulajdonságoktól nem szabadultak meg, de úgy tűnik, hogy nem is érezték szükségét. Ma nem kívánja Isten, hogy elhagyd a családod, a munkád, a biztosnak vélt egzisztenciád, de azt kéri, hogy tisztítsd meg kezed és szenteld meg szíved (Jak 4,8).

Kedves olvasó, ha olykor úgy gondolod, hogy nagy áldozatokat hoztál valakiért, vagy egy nemes ügyért, akkor jusson eszedbe Jézus Krisztus, „aki önmagát adta váltságul mindenekért” (1Tim. 2,6). Az Ő áldozata mellett, a mienk elveszti gőgös felfuvalkodottságát és még porszemnyinek sem tűnik. Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá