Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. március 12.

Velünk az Isten – 2018. március 12.

 “De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram – de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?” “Az első” – felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: “Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.” (Mt 21,28-32)

Egy alkalommal, amikor Jézus a templomban volt, a papok és a vének látva csodáit és hallva tanításait azt kérdezték tőle, hogy: „milyen hatalammal teszed ezeket és ki adta neked ezt a hatalmat?” Kérdésükre Jézus kérdéssel válaszolt, tudniilik hogy honnan való Keresztelő János keresztsége és hatalma.  A nép előljárói félve a számonkéréstől és a nép előítéletétől a válaszadás elől kitérve azt mondták hogy nem tudják. Jézus azonban azt várta volna tőlük, hogy bizonyságot tegyenek róla, és mivel nem tekintette a kérdést elintézettnek ezért elmondja ezt a példázatot. Izráelben a gyermekeknek kötelessége volt az apjuk szőlőjében vagy földjén dolgozni. A példázatbeli atya azonban nem kötelezi őket, noha megtehette volna, hanem szeretetteljesen megkéri őket. Az első fiú vonakodik és nem hajlandó elmenni. A második készségesen igent mond, de nem megy el. Jézus kérdése kategórikus. Ki teljesítette hát az atya akaratát. A nép vezetői a kérdésre adott válasszal nemcsak önmaguk felett, hanem a mindenkori ember felett is ítéletet mondanak. Aki csak szájával tesz bizonyságot hitéről, az nem kedves Isten számára. Aki viszont előbb vonakodik, de később megbánja tagadását és készségesen áll Isten szolgálatába, azt Isten megáldja és megerősíti. Akárcsak Péter apostolt, aki a háromszori tagadás megbánása után, készségesen hirdette Krisztust és ha kellet akkor a börtönt ios vállalta hitéért. Attól, hogy rendszeresen templomba jársz, adakozol és imádkozol, még nem feltétlenül leszel kedves Isten szemei előtt. Ahogyan attól sem leszel megvetett számára, ha előbb még vonakodsz elfogadni az Ő vezetését és felvállalni a rád szabott szolgálatot az ige vetésében. „Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt.

A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem: URam, URam, ha nem teszitek, amit mondok?” (Luk 6,43-46). Ha tudod ezeket, boldog leszel ha cselekszed is ezeket. Ámen!

Varga Szilárd Csaba,

Józsefháza

Szóljon hozzá