Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. m rcius 12.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2018. m rcius 12.

“De mi a v lem nyetek err l? Egy embernek k t fia volt, s az els h z fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a sz l ben. gy felelt: Nem akarok; k s bb azonban meggondolta mag t, s elment. Azut n a m sikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. azonban gy felelt: Megyek, uram – de nem ment el. Ki teljes tette a kett k z l az apja akarat t?” “Az els ” – felelt k. J zus erre ezt mondta nekik: “Bizony, mondom n ktek: a v mszed k s a par zna n k megel znek titeket az Isten orsz g ban. Mert elj tt hozz tok J nos az igazs g tj n, de nem hittetek neki, a v mszed k s a par zna n k pedig hittek neki. Ti azonban ezt l tva m g k s bb sem gondolt tok meg magatokat, hogy higgyetek neki.” (Mt 21,28-32)

Egy alkalommal, amikor J zus a templomban volt, a papok s a v nek l tva csod it s hallva tan t sait azt k rdezt k t le, hogy: “milyen hatalammal teszed ezeket s ki adta neked ezt a hatalmat?” K rd s kre J zus k rd ssel v laszolt, tudniilik hogy honnan val Keresztel J nos kereszts ge s hatalma. A n p el lj r i f lve a sz monk r st l s a n p el t let t l a v laszad s el l kit rve azt mondt k hogy nem tudj k. J zus azonban azt v rta volna t l k, hogy bizonys got tegyenek r la, s mivel nem tekintette a k rd st elint zettnek ez rt elmondja ezt a p ld zatot. Izr elben a gyermekeknek k teless ge volt az apjuk sz l j ben vagy f ldj n dolgozni. A p ld zatbeli atya azonban nem k telezi ket, noha megtehette volna, hanem szeretetteljesen megk ri ket. Az els fi vonakodik s nem hajland elmenni. A m sodik k szs gesen igent mond, de nem megy el. J zus k rd se kateg rikus. Ki teljes tette h t az atya akarat t. A n p vezet i a k rd sre adott v lasszal nemcsak nmaguk felett, hanem a mindenkori ember felett is t letet mondanak. Aki csak sz j val tesz bizonys got hit r l, az nem kedves Isten sz m ra. Aki viszont el bb vonakodik, de k s bb megb nja tagad s t s k szs gesen ll Isten szolg lat ba, azt Isten meg ldja s meger s ti. Ak rcsak P ter apostolt, aki a h romszori tagad s megb n sa ut n, k szs gesen hirdette Krisztust s ha kellet akkor a b rt nt ios v llalta hit rt. Att l, hogy rendszeresen templomba j rsz, adakozol s im dkozol, m g nem felt tlen l leszel kedves Isten szemei el tt. Ahogyan att l sem leszel megvetett sz m ra, ha el bb m g vonakodsz elfogadni az vezet s t s felv llalni a r d szabott szolg latot az ige vet s ben. “Nem j fa az, amely rossz gy m lcs t terem, s viszont nem rossz fa az, amely j gy m lcs t terem. Mert minden f t a gy m lcs r l lehet megismerni. Hiszen t skebokorr l nem szednek f g t, csipkebokorr l sem sz retelnek sz l t.

A j ember sz ve j kincs b l hozza el a j t, s a gonosz ember a gonoszb l hozza el a gonoszt. Mert amivel csordultig van a sz v, azt sz lja a sz j. Mi rt mondj tok nekem: URam, URam, ha nem teszitek, amit mondok?” (Luk 6,43-46). Ha tudod ezeket, boldog leszel ha cselekszed is ezeket. men!

Varga Szil rd Csaba,

J zsefh za

Szóljon hozzá