Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. m rcius 1.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2018. m rcius 1.

“Ekkor kisgyermekeket vittek hozz , hogy tegye r juk a kez t, s im dkozz k rt k, a tan tv nyok azonban megdorg lt k ket. (Mt 19.13)

Olvasand : Mt 19,13-15

M t , M rk s Luk cs evang lista is fontosnak tartotta, hogy besz ljenek arr l az esetr l, amikor J zushoz kisgyermekeket vittek a hozz tartoz k, hogy meg ldja azokat s im dkozzon rt k. A tan tv nyok pedig gy gondolt k feleslegesen zavarj k a Mestert s elvonj k a figyelm t m sokr l s fontosabb dolgokr l, elfecs rlik az idej t.

Ma ppen ellenkez leg, benn nket ma l tan tv nyokat az zavar, ha a sz l k s hozz tartoz k nem hozz k a gyermekeiket az istentiszteletekre s a gy lekezeti vall s r kra, alkalmakra, f leg, amikor gyermekekkel val foglalkoz st hirdet nk.

Az elm lt h ten a diak niai k pz s alkalmakor minden munkacsoport meg llap totta, hogy a gyermekek s fiatalok hi nyoznak a templomb l, valamit tenni kellene, hogy v ltoztassunk ezen.

Pedig mindent elk vet nk, hogy a gyermekek m r kicsiny gyermekkorukban meg rts k s sz v kbe z rj k a J zus Krisztus ir ntuk val szeretet t. Ma m r k l nleges szeml ltet eszk z k sokas g val, j t kosan, vizu lisan, vid m nekekkel, filmvet t ssel tan tjuk vall s r n a gyermekeket, t bb helyen gyermekistentisztelet is van.

Mindenki vallja a r gi igazs got, az els 7 v a legfontosabb, amikor minden megalapoz dik egy gyermek let ben.

Kedves sz l k a kisgyermekek a legfog konyabbak mindenre, a Krisztus Szeretet nek befogad s ra s k vet s re is, felt tel n lk li elfogad i a j s gnak s szeretetnek, amit hirdet s h l sak ez rt! De mi, feln ttek vagyunk a p ldak p k s benn nket k vetnek s ut noznak!

Els sorban a hozz juk legk zelebb ll sz l ket, nagysz l ket, keresztsz l ket, akiknek minden mozdulat t, besz d t, cselekedet t, viselked s t megfigyelik. H t vigy k ket Krisztushoz, vigy k gy, mint J zust is vitt k a sz lei, ak r 12 vesen is! L ss k, hogy mi is ott vagyunk, mindig ott vagyunk a Krisztus k zel ben, besz lj nk arr l, hogy j Vele lenni, besz lj nk arr l , hogy n k nk sz l az g ret s a mi gyermekeinknek, hogy az v k is a Mennyek Orsz ga! Hadd szokj k meg m g kicsi korban az utat az Istenhez s v ljon term szetess sz mukra, hogy otthon vannak az h z ban!

Ne szoritsuk be egy tant rgyba, a hittan t rgy ba! Ne azt tanitsuk, hogy a konfirm l s mindenkori hagyom ny, egy sz p nnepl si lehet s g, s an lk l majd nem esket meg a pap! T volmarad sunkkal s Krisztust l t voli, Krisztussal ellenkez letvitel nkkel ne vonjuk el ket a J zus Krisztus ld s t l s az im ds g lehet s g t l.

H t gyermekeink nem mellete vannak a legjobb helyen?!

Tanitsuk h t, hadd hallj k gyermekeink:

Gyermekem, k vesd szel d szav t,

Sz vednek ny jtv n ldozat t,

Gy gy tja seb t, minden baj t:Az rt h t siess j jj!

men.

Nagy Erika,

S rk z jlak

Szóljon hozzá