Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. június 18.

Velünk az Isten – 2018. június 18.

“Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: Ha valaki hűtlenséget követ el, és tévedésből vétkesen elvesz az Úrnak szentelt dolgokból: vigyen az ő vétkéért való áldozatot az Úrnak, egy ép kost a nyájból, amint te becsülöd, ezüst siklusokban, a szent siklus szerint, vétekért való áldozatul. És amit vétkesen elvett a szent dologból, azt fizesse meg, és tegye hozzá az ötödrészét, és adja azt a papnak. Így szerez néki engesztelést a pap a vétekért való áldozat kosával, és megbocsáttatik néki. Hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, amit nem kell cselekedni, ha nem tudta is: vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét: Vigyen azért a nyájból egy ép kost a paphoz, a te becslésed szerint, bűnért való áldozatul, és szerezzen néki engesztelést a pap az ő tévedéséért, amelylyel tudatlanságból tévedett, és megbocsáttatik néki. Bűnért való áldozat ez, mivelhogy bűnt követett el az Úr ellen. “ 3Móz 5,14-19

A. Mózesnek, mint népét vezető prófétának nemcsak az a feladat adatott, hogy csupa jót és szépet mondjon népének : – bevonultok a tejjel és mézzel folyó földre, milyen jó lesz, hogy városokat kaptok, melyeket nem ti építettetek, – hanem az is, hogy bűneikre figyelmeztesse őket. Olyan bűnökre is fel kell hívja a figyelmüket, melyeknek nincsenek tudatában, de amelyek csak akkor nyernek bocsánatot, ha azért bűnbánó lélekkel bemutatják az Isten által rendelt áldozatot.

B.  Amennyiben a mai nevelő, szülő a sok szép mese mellett elmondja gyermekének, hogy ne érj hozzá a forró kályhához, mert megéget, vagy hogy ne állj szóba idegenekkel, úgy a lelkésznek is el kell mondania, hogy Isten értékrendje szerint mi a jó és mi a bűn. Ezt lelkészekként be kell vállalnunk akkor is, ha ezért nem minket tartanak minden idők legjobb prédikátorának. A lényeg az, hogy Isten lássa helyesnek tanításunkat.

C. Ignorantia non excuzat legem – A törvény nem tudása nem mentesít , jelenti ki a régi latin törvény. Ez azt jelenti, hogy Isten ítélőszéke elé állva majd nem hivatkozhatom arra, hogy nem ismertem Uram törvényedet, azért nem cselekedtem azt, mert attól még nem mentesülök azok megítélésétől. Törekednünk kell Isten törvényeinek a megismerésére és megtartására. De honnan ismerem meg az Ő törvényét ? Az írott Igéből, azaz a Szentírásból és a hirdetett Igéből, mint prédikációból. Ha pedig rádöbbentünk bűnösségünkre, akkor ne feledjük: élő, szent hálaáldozatul Krisztusnak kell szentelnünk magunkat. Ámen

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén

Szóljon hozzá