Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. június 12.

Velünk az Isten – 2018. június 12.

“Szólította Mózest az Úr, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából: Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha közületek valaki áldozatot akar bemutatni az Úrnak, akkor…” 3 Mózes 1:1-2a I

sten a kijelentés sátrából közölte Mózessel utasításait, amelynek alapgondolata, hogy az Úr kegyelmesen elfogadja az istentiszteletet, és irányt mutat annak a jó rendjére nézve, hogy ne forduljon elő semmilyen megbotránkozásra való dolog. Ennek az ószövetségi istentiszteleti cselekmény középpontjába az áldozat volt helyezve. Ennek is több fajtájával találkozunk, függően attól, hogy az embert vagy a gyülekezetet milyen szándék indította az áldozat bemutatására. Ebből adódóan más-más az áldozatoknak az elnevezése is. A mai istentiszteleteinkből hiányzik ez a tevékenység, az áldozat kifejezés alatt az önmagunk teljes életének Isten dolgaira való odaadást, odaszánást értjük. Lemondok valamiről, azért, hogy Isten dicsősége ragyogjon, Ő legyen a fontos, az első és ne én. Boldog az az ember, aki nyugodt szívvel és lelkiismerettel tudja az Urát szolgálni, háláját ily módon kifejezni. Ámen. I

lonczai Zsombor,

Szárazberek – Pusztadaróc

Szóljon hozzá