Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. február 8.

Velünk az Isten – 2018. február 8.

Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki. Megértettük, Uram.” (Máté 11,51)

Családban vagy iskolában hangozhat el ez a kérdés: Megértettétek-e? A szülő vagy a tanító (tanár) meg akar győződni arról, hogy munkája eredménnyel járt-e. A gyermekek akár a családban, akár az iskolában szinte megszokásból vágják rá a választ: Igen, megértettük. Ha  tovább kérdezünk, hogy azt is mondjátok el, mit értettetek meg, a válasz már nehezebben jön, különösen akkor, ha közben egyetlen gyermek sem kérdez, csak hallgat némán a tanítás alatt.
Jézus a hét példázat elmondása után kérdezi meg hallgatóságát, a tenger mellé gyülekező nagy sokaságot, hogy megértette-e milyen az Istennek országa.
Bizonyára voltak akkor is elképzelések Isten országa felől. Ilyen lehetett az, amikor a zsidóság legnagyobb része azt képzelte, hogy Isten országa látható módon fog eljönni, megrázó formában, a természetben változások következnek be, stb.. Pedig már Keresztelő János világosan megfogalmazta: “Elközelgett”, más szóval eljött az Istennek országa Jézus Krisztusban. Jézus mennybe menetele előtt a tanítványok is megkérdezik tőle: “Uram, avagy nem ez időben állítod- e helyre az országod Izráelnek? “. Ők sem érezték igazán, hogy Jézusban eljött volna Istennek országa. A Mester akkor így válaszolt: “Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett ” ( Ap.csel. 1: 6-7). De Jézus azt is mondja: “Isten országa tibennetek van”.
Játsszunk el a gondolattal: Amennyiben letesztelnénk az egy-egy istentiszteleten résztvevőket az elhangzott prédikációval kapcsolatban, meglepő eredményt kapnánk, de az egyik teológusnak az a véleménye, hogy olyan az ember lelke, mint a vesszőkosár: kifolyik belőle a víz, de ha sokat mossuk, a kosár tiszta lesz. Adja az Isten, hogy ezt jelentse a mi “Megértettük, Uram” válaszunk a feltett kérdésre. Ilyen haszna legyen a mi hallgatásunknak Isten Igéje által.
Engedem, Mesterem,
járjon át szavad,
tisztuljon lelkem,
s ezt mondjam:
Majd megértem,
Uram, ha
találkozom veled.
Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá