Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. febru r 8.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2018. febru r 8.

Monda n kik J zus: Meg rtett tek- mindezeket? Mond nak n ki. Meg rtett k, Uram.” (M t 11,51)

Csal dban vagy iskol ban hangozhat el ez a k rd s: Meg rtett tek-e? A sz l vagy a tan t (tan r) meg akar gy z dni arr l, hogy munk ja eredm nnyel j rt-e. A gyermekek ak r a csal dban, ak r az iskol ban szinte megszok sb l v gj k r a v laszt: Igen, meg rtett k. Ha tov bb k rdez nk, hogy azt is mondj tok el, mit rtettetek meg, a v lasz m r nehezebben j n, k l n sen akkor, ha k zben egyetlen gyermek sem k rdez, csak hallgat n m n a tan t s alatt.
J zus a h t p ld zat elmond sa ut n k rdezi meg hallgat s g t, a tenger mell gy lekez nagy sokas got, hogy meg rtette-e milyen az Istennek orsz ga.
Bizony ra voltak akkor is elk pzel sek Isten orsz ga fel l. Ilyen lehetett az, amikor a zsid s g legnagyobb r sze azt k pzelte, hogy Isten orsz ga l that m don fog elj nni, megr z form ban, a term szetben v ltoz sok k vetkeznek be, stb.. Pedig m r Keresztel J nos vil gosan megfogalmazta: “Elk zelgett”, m s sz val elj tt az Istennek orsz ga J zus Krisztusban. J zus mennybe menetele el tt a tan tv nyok is megk rdezik t le: “Uram, avagy nem ez id ben ll tod- e helyre az orsz god Izr elnek? “. k sem rezt k igaz n, hogy J zusban elj tt volna Istennek orsz ga. A Mester akkor gy v laszolt: “Nem a ti dolgotok tudni az id ket vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalm ba helyeztetett ” ( Ap.csel. 1: 6-7). De J zus azt is mondja: “Isten orsz ga tibennetek van”.
J tsszunk el a gondolattal: Amennyiben leteszteln nk az egy-egy istentiszteleten r sztvev ket az elhangzott pr dik ci val kapcsolatban, meglep eredm nyt kapn nk, de az egyik teol gusnak az a v lem nye, hogy olyan az ember lelke, mint a vessz kos r: kifolyik bel le a v z, de ha sokat mossuk, a kos r tiszta lesz. Adja az Isten, hogy ezt jelentse a mi “Meg rtett k, Uram” v laszunk a feltett k rd sre. Ilyen haszna legyen a mi hallgat sunknak Isten Ig je ltal.
Engedem, Mesterem,
j rjon t szavad,
tisztuljon lelkem,
s ezt mondjam:
Majd meg rtem,
Uram, ha
tal lkozom veled.
men.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá