Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. december 30.

Velünk az Isten – 2018. december 30.

„A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1János 2,17)

Egy gyerek csak akkor ismeri meg igazán szülei akaratát, ha velük együtt nő fel, ha figyel rájuk. A fegyelmezett gyerek pedig kiolvassa a szülők gondolatát a szemükből, arcvonásukból. Isten gyermekei úgy ismerhetik meg az Ő akaratát, ha figyelnek Rá. Nem elég csak ismerni ezt az akaratot, hanem meg is kell élni.

A világi kívánság, a kísértő elvonja figyelmünket ettől az akarattól, akik pedig ezt nem keresik, nem is érthetik. Az Atya azoknak jelenti ki akaratát, akik engedelmesek (János 7,16-18.), ezért kéri Pál apostol is, hogy s szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul…és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. (Róma.12:1–2).

Nagy szeretettel gondolok az első iskolámra, ahol írni-olvasni tanultam. A tanulmányok befejezése után néhány évig az osztálytársakkal visszajártunk találkozni arra a helyre, ahol együtt játszódtunk: az iskolaudvarra. Ma átalakult az iskola épülete, teljesen kicserélődött a tanári kar, nincs többé találkozó sem. Egyszer véget ér az emlékezés is. Dávid király ezt így énekelte meg: Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha átfúj rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé.

Isten kijelenti nekünk az Ő akaratát Igéjében, mely megáll mindörökre. Az Ige testté lett, közöttünk lakott és láttuk az Ő dicsőségét, mert úgy szerette Isten ezt a világot… Mi felnövünk, megöregszünk, a világ megváltozik körülöttünk, de Isten szeretete soha el nem fogy. Aki meghallja a zörgetést és beengedi, azzal marad a mennyei vacsorán is. Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő!

Elmúlik ez a  világ és minden mi benne van,

De az én hűségem te tőled,

El nem távozik a bajban.

Jó azokhoz az Isten, akik tiszta szívűek,

És gyönyörködnek Őbenne,

Megadja kérésüket, halleluja.

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá