Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. december 28.

Velünk az Isten – 2018. december 28.

“Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.” (1Jn 2,1-2)

Az idősödő János gyermekének tekinti az akkori olvasót, s most téged is. Persze úgy is olvashatjuk a fenti sorokot, és akkor sem tévedünk, hogy Istent sejtjük a születendő levél mögött, ha tudjuk, hogy igazából az Örökkévaló Isten szól hozzánk a fenti sorok által, a Teremtő Isten, aki Jézusban Atyánkká lett s ezért szólít meg így: gyermekeim.

Az Szentírás egyik célja, hogy az olvasót vezesse, tanítsa mint szülő a gyermeket. Nevelje és jó irányba állítsa azt  aki kézbe veszi a Könyvet, a Könyveket.

Az itteni cél: ne vétkezz! Igen, mert nem egyértelmű a bűn elkerülése, nem magától értődik a tiszta élet. Az Ige kér, figyelmeztet, sőt parancsol maradj meg vétek nélkül, kerüld a bűnt.

Persze a mi Atyánk és a szentíró is tudja, hogy bár próbálkozhatunk, és magunkhoz képest lehetünk egyre jobbak, mindig lesznek hibáink, vétkeink, bűneink az után is, hogy olvastuk, elhittük, komolyan gondoltuk Isten üzenetét, és hittel a megszentelődés útjára léptünk. Ezért van megszövegezve itt az is, hogy nem kell kétségbe esni ha mégis elcsúsznánk, elesnénk, vétkeznénk, mert van pártfogónk. Jézus a váltság, az engesztelő áldozat s a közbenjáró az Atya előtt. Paraklétosz – pártfogó, Jézus a Szentlelkéről mondja ezt utolsó beszédeiben a mennybemenetel előtt, hogy elküldi őt nekünk a vígasztalót, a pártfogót, Szentlelket. Jézus az Atyánál pártfogónk, a Lélek meg ebben a világban, hogy megtartson minket, hogy a bűn s az önvád el ne pusztíthasson mert van kegyelem. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá