Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. április 8.

Velünk az Isten – 2018. április 8.

” Mert nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig mint a ti szolgáitokat a Jézusért.”   (2Kor 4,5)

    Ha a keresztyén élet lényegét egyetlen szóban akarjuk kifejezni, akkor az nem más, mint a szolgálat. Ez pedig természtesen a Krisztus szolgálatát jelenti a világban. A szolgálat a teljes életet át kell hogy ölelje, nincs olyan terület, amire ne tartana igényt. Aki Krisztust szolgálja -teljesen mindegy, milyen minőségben-, az tudja, hogy minden megnyilvánulásával Isten dicsőségét kell felmutatnia. A hívő nemcsak addig tiszteli Istent, amíg a templomban van, hanem tisztában van azzal, hogy egész élete istentisztelet kell legyen.

    De milyen legyen ez a szolgálat? Páltól meg tudjuk, hogy a szolgálat lényege: a mi Urunk Jézus Krisztus hirdetése. Ez azt jelenti, hogy a szolga sohasem kerülhet előtérbe, nem takarhatja el az Úrát. Úgy tűnik Korintusban voltak olyan szolgák, akik ezt tették. Ma is vannak olyanok, akik ugyan kegyes szavakkal operálnak, talán tetszetős gondolatokat fogalmaznak meg, vagy éppen jó dolgokat tesznek, csak éppen nem az Istennek szereznek dicsőséget, hanem maguknak. Elfelejtik, hogy Isten senkinek nem adja a dicsőségét. Az ilyen szolgálat lehet, hogy sok ember tetszését elnyeri, de nem az Istenét.

     Pál azt mondja, ha magunkról beszélünk, akkor csak szolgaként jöhetünk számításba, és a szolga mindig tudja, hol a helye: a háttérben. Egyszer egy igehirdetőtől hallottam egy nagyon sokatmondó gondolatot, miszerint a palást többek között arra való, hogy eltakarja az igehirdetőt, hogy az igehallgató csak a hirdetett Jézust lássa. Úgy gondolom ez érvényes mindennemű keresztyén szolgálatra.A mi Urunk földi szolgálata alatt minden esetben a mennyei Atyára mutatott, mindenben neki akart tetszeni. Tegyük ezt mi is egész életünkben. Ámen.

                                                                                         Szilágyi Balázs,

                                                                                         Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá