Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. október 25.

Velünk az Isten – 2017. október 25.

Változás

„Az én szent helyemen kezdjétek el!” (Ezékiel 9,6)

Általában félünk a változástól. Jól elkényelmesedünk még a nekünk kedvezőtlen állapotban is, hiszen mindent meglehet szokni. Valójában a változások végkimenetelétől tartunk, mert az ember alapvetően mindig jobbat remél, de rosszabbat kap. Az efféle kishitű borúlátás teszi sokszor elviselhetetlenül súlyossá a lelkünk, vagy olyan stádiumba kerülünk, amiről így ír Ady: „Lélek nélkül/ Vonszolom a nehéz jármot…” (Ady Endre: A műhelyben).

Ne félj attól a változástól, amit Istent készített elő. Az első teremtési nap után a „föld kietlen és puszta volt” (1 Mózes 1,2), az emberi élet és a természet csodája a további változásoknak köszönhető. Kétségkívül a létezésnek vannak olyan fordulatai is, amelyek nem szolgálják az Isten dicsőségét, de a te érdeked sem. Figyeld meg, hogyan kezdődik a bűneset: „a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál” (1 Mózes 3,1), ez a fondorlatosság pedig Isten ellen irányult. Ezzel ellentétben például „Nóé igaz, tökéletes férfiú volt” (1 Mózes 6,9), továbbá József, a Mária férje szintén „igaz ember volt” (Máté 1,19). A romlás tehát galád képmutatásból, a megtartatás pedig igaz, tiszta lelkületből ered.

A Jeruzsálembe való bevonulás után Jézus nem a palotát tisztítja meg, hanem a templomot. Pál ezt írja a korintusiaknak: „a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma” (1 Kor 6,19). Tudom, ezt a templomot nehéz megőrizni, mert naponta ostromolja harag, bosszú, nagyravágyás, hiúság, kimerültség, kísértés és az emberi gyengeség milliónyi változata. A pozitív kimenetelű változás érdekében először rendezd az Istennel való kapcsolatod. Kérd az Urat, hogy kíméletlenül tisztítsa meg az életed mindattól, ami romlást hoz rád. Ne tarts ettől, mert Jézus a legnehezebb részét már elszenvedte helyetted. Engedd, hogy az Úr a ma fájdalmával örömteli holnapot adjon. Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá