Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. okt ber 25.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. okt ber 25.

V ltoz s

“Az n szent helyemen kezdj tek el!” (Ez kiel 9,6)

ltal ban f l nk a v ltoz st l. J l elk nyelmesed nk m g a nek nk kedvez tlen llapotban is, hiszen mindent meglehet szokni. Val j ban a v ltoz sok v gkimenetel t l tartunk, mert az ember alapvet en mindig jobbat rem l, de rosszabbat kap. Az eff le kishit bor l t s teszi sokszor elviselhetetlen l s lyoss a lelk nk, vagy olyan st diumba ker l nk, amir l gy r Ady: “L lek n lk l/ Vonszolom a neh z j rmot…” (Ady Endre: A m helyben).

Ne f lj att l a v ltoz st l, amit Istent k sz tett el . Az els teremt si nap ut n a “f ld kietlen s puszta volt” (1 M zes 1,2), az emberi let s a term szet csod ja a tov bbi v ltoz soknak k sz nhet . K ts gk v l a l tez snek vannak olyan fordulatai is, amelyek nem szolg lj k az Isten dics s g t, de a te rdeked sem. Figyeld meg, hogyan kezd dik a b neset: “a k gy pedig ravaszabb volt minden mezei vadn l” (1 M zes 3,1), ez a fondorlatoss g pedig Isten ellen ir nyult. Ezzel ellent tben p ld ul “N igaz, t k letes f rfi volt” (1 M zes 6,9), tov bb J zsef, a M ria f rje szint n “igaz ember volt” (M t 1,19). A roml s teh t gal d k pmutat sb l, a megtartat s pedig igaz, tiszta lelk letb l ered.

A Jeruzs lembe val bevonul s ut n J zus nem a palot t tiszt tja meg, hanem a templomot. P l ezt rja a korintusiaknak: “a ti testetek a bennetek lakoz Szentl lek temploma” (1 Kor 6,19). Tudom, ezt a templomot neh z meg rizni, mert naponta ostromolja harag, bossz , nagyrav gy s, hi s g, kimer lts g, k s rt s s az emberi gyenges g milli nyi v ltozata. A pozit v kimenetel v ltoz s rdek ben el sz r rendezd az Istennel val kapcsolatod. K rd az Urat, hogy k m letlen l tiszt tsa meg az leted mindatt l, ami roml st hoz r d. Ne tarts ett l, mert J zus a legnehezebb r sz t m r elszenvedte helyetted. Engedd, hogy az Asr a ma f jdalm val r mteli holnapot adjon. men!

Erdei- rva Istv n,

Szamosk r d-Dobr csap ti

Szóljon hozzá