Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. m rcius 9.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. m rcius 9.

“-mert Her des f lt J nost l, akit igaz s szent embernek tartott, s oltalm ba vette. Amikor hallgatta, sokszor zavarba j tt, de m gis sz vesen hallgatta.” (M rk 6,20/b)

A l tszat fenntart s rt, az ember mindenre hajland . Hogy er snek mutatkozzak, k l nb z praktik kkal leplezem a gyenges gem, a tudatlans gomat el tudom rejteni n h ny betanul,t okos fr zissal, hitetlens gemet pedig takargatom a vall soss gommal. Amikor megt rt nik az Ige szerinti lakoma, s elhangzik Her di s l ny nak a k r se: Keresztel J nos fej t k rem egy t lc n – Her des is fenn akarja tartani a l tszatot, hogy er s, szavahihet ember, k vetkezetes s igent mond a k r sre. Pedig nem is akarta kiv geztetni Keresztel J nost, de a c l r t, minden eszk zt k pes bevetni.

Milyen ember az Ige alapj n? Egyfel l olyan, aki f l J nost l. Vicces ez a helyzet: Her des, a nagy helytart egy b rt nbe vetett embert l f l! T ved s ne ess k! Nem a szem lyt l f l, hanem amit a szem ly k pvisel, amit mond, s akinek a nev ben mondja. Nem akarja beismerni, de sz ve m ly n rzi, hogy igazat besz l J nos (nem volt sz p elszeretni F l p feles g t). S mit tesz? Oltalm ba veszi. Saj t v delme al helyezi. Sz p cselekedet ez a r sz r l, de nem elegend . Ha zavarba j n Isten szava hallat ra, akkor t kellett volna rt kelje az let t a hallottak alapj n. De ez sajnos nem k vetkezik be. Nem mert f ldh z k t tt s a f ldi rt kek azok, amelyek nagyobb r szt jelen vannak az let ben. Sz vesen hallgatom, mert rt kes s szokatlan zeneteket fogalmaz meg J nos, de megmaradok a f ldi letem mellett.

Sokunknak lehet, hogy pont arra a kicsi l k sre lenne sz ks g nk, ami v gleg az Istenhez billenten az let nket. Annyiszor halljuk mi lelk szek a gy lekezeti tagjainkt l, hogy milyen sok igazs g volt a mai Ig ben, de elmarad a teljes sz v odasz n sa.

Her des a l ny k r s re nagyon elszomorodott, de nem v dte meg, nem oltalmazta meg Keresztel J nos let t. Azzal, hogy lefejeztette J nost egy r maradt az let be. Gyakran mi nem lefejezz k, hanem kidobjuk, ki rtjuk let nkb l az isteni rt keket, s lesz olyan id , amikor megszomorodunk azok hi nya miatt. Am gy is annyi szomor , mag ba roskadt ember l ebben a vil gban, hadd legy nk mi az tt r k abban, hogy meghalljuk Isten zenetet, elgondolkozunk azokon, megtartjuk azt, m g ha nem is kedvesek sz munkra, mert b neinkre mutattak r , de ne dobjuk ki let nkb l, hanem hordozzuk azokat, mert lesz olyan pr bat tel, amikor a m r meghallott s letiszt z dott igei zenet a javunkra fog v lni. men

Kov cs M ty s P ter,

S ndorhomok

Szóljon hozzá