Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. m jus 6.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. m jus 6.

“Kem nnyak s k r lmet letlen sz v s f l emberek, mindenkor ellene szeg lt k a Szentl leknek, ugyan gy, mint aty itok! -Amikor ezeket hallott k, haragra gerjedtek sz v kben, s fogukat csikorgatt k ellene.” (Ap.Csel. 7, 51 s 54)

Istv n besz de a Szanhedrin el tt fordul ponthoz rkezett. Eddig a v lasztott n p m ltj t id zte fel, amelyet a nagytan cs tagjai alkalmasint r szletesebben is el tudtak volna mondani. Ebben nincs semmi rendk v lis g. A tan cstagok sz m ra bizony ra nem sokat jelentett a diak nus t rt nelmi mement ja. Gondolom, egykedv unalmass ggal hallgatt k, s tal n enyhe megvet ssel is. Mit akar ez a szerencs tlen, tal n ket akarja kioktatni, akiket Isten maga helyezett a n p l re, a tudom nyban legj rtasabbakat? K nnyen el tudom k pzeni, hogy ilyen s hasonl gondolataik foglalkoztatt k ket.

Istv n gy f zi egym s ut n a gondolatokat, hogy bel le vil gosan kit nik Isten mindenkori j s ga, szeretete s h s ge, amellyel szemben ll a v lasztott n p hitetlens ge, engedetlens ge. Ez ut bbival tal n m g nem ingerli ket nagyon Istv n, mert azt mondhatt k: ez a m ltban volt, ket ez nem rinti, hisz k igyekeznek megtartani a t rv nyt. L m, most is a t rv ny ir nti engedelmess get gyakorolj k, amikor a t rv ny ellen v t Istv nt hallgatj k ki.

De, ha eddig k z mb sen hallgatt k Istv nt, most m r ezt t bb nem tehetik. Ugyanis, amint mondottam m r, az Istv n besz de gy keres fordulatot vesz. A diak nus hangnemet v lt, s kem nyen v dolni kezdi ket. Nem b nik vel k keszty s k zzel, kem nnyak aknak, k r lmet letlen sz v s f l embereknek, valamint gyilkosoknak nevezi ket! Minden tev kenys g kkel ellene llnak a Szentl lek munk j nak, gyan gy, mint az aty ik.

Van, amikor nem lehet finomkodni. Ad dik olyan helyzet, amikor a gyermeket nev n kell nevezni. Van n. szent indulat, amilyen a J zus is volt. P ld l akkor, amikor megtiszt totta a templomot. A Szentl lek ltal gerjesztett indulat ez, amely sohasem az ember ellen sz l, hanem csakis a b n ellen!

Hangzik Isten Ig je Istv n ajk r l. Hogyan fogadj k ezek a f emberek? Haragra gerjedve, fogukat csikorgatva. gy is lehet. Engedelmeskedni, az igazs ggal szembe n zni nem akar embert megkem ny ti az Ige, m g ink bb ellenkez v teszi. Ett l vjon minket az Asr! De lehet gy is fogadni Isten szav t, ahogy az els p nk sdkor, sz v nkben megkeseredve. El sz r nagyon tud f jni, de k s bb soha nem tapasztalt r m t lti el az embert. Fogadjuk engedelmesen az Isten korhol , n ha kem ny szavait is. men.

Szil gyi Bal zs,

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá