Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. m jus 12.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. m jus 12.

” s h rom napig nem l tott, s nem evett s nem ivott” (Ap.Csel 9,9).
Akivel J zusnak c lja van, azt megsz l tja, elh vja s szolg latba ll tja. Lez rul egy id szak az elh vott let ben, j utokon kezd el j rni, azt mondja, amit J zust l hall.
Saulus let ben bek vetkezett ez a fordulat a damaszkuszi ton. Miut n besz lt vele J zus, egy olyan llapotba ker l, amelyet ezzel a mondattal z r le a szent r . Nem ntudatlan llapot ez, annak ellen re, hogy P lt be kell vezetni a v rosba, sokkal ink bb az nmag ba val n z snek az ideje, alapos b nb nat. A l t s elveszt se J zus Krisztus hatalm nak a kiteljesed se a megsz l tott felett. A teljes b jt l s annak a felismer se, hogy olyan hatalommal ll szemben, aki el tt nem lehet er t, befoly st, tud st fitogtatni, csak elfogadni lehet ezt a hatalmat. Aki l tezik annak ellen re, hogy nincs a f ld n.

Annak idej n J n s let ben is h rom napba ker lt, am g bel tta, hogy neki el kell mennie Niniv be. S t t lehetett nagyon a cethal gyomr ban, de ebben a s t ts gben vil gosult fel igaz n.

Igy vall im j ban: “A hegyek alapj ig s llyedtem al , bez r dtak a f ld z v rjai felettem r kre…Az Asr a szabad t s.” (J n s 2: 7, 10) Szabadul sa ut n ment Niniv be s m r ki ltva hirdette a v ros veszedelm t.
Nem felt tlen l h rom nap sz ks ges ahhoz, hogy valaki istenf l vagy Krisztust-k vet legyen. Le kell essen a tantusz, meg kell sz lessen a felismer s (vagy az elismer s), Isten ad egy lehet s get, hogy ez megt rt njen. Ismerd fel azt az alkalmat, amikor ppen t ged sz l t meg.

M gha nem is akarod,

Krisztus hozz d sz l,

z rd le magadban a m ltat,

hogy ki p lhessen az j.

men.

Fodor Lajos

Szóljon hozzá