Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Velünk az Isten – 2017. janu r 1. – egyh zmegy nk misszi i el ad j t l

Velünk az Isten – 2017. janu r 1. – egyh zmegy nk misszi i el ad j t l

ldom az URat minden id ben, dics rete mindig ajkamon van!…

rezz tek s l ss tok meg, hogy j az AsR! Boldog az az ember, aki hozz menek l.” (Zsolt.34, 2.9)
Olvasand Zsolt.34

Minden h nap els napj n az n feladatom az egyh zmegye honlapj ra a Bibliaolvas kalauz szerinti h tatot meg rni. gy janu r 1-re is. Sokat gondolkodtam mi jat is mondhatn k egy j v els napj n.
A tegnap d lut n az vz r istentisztelet alkalm val megk sz nt k Istennek Megtart s Megv lt Kegyelm t s teljes bizonyoss ggal indulunk tov bb.
Most teh t, mint minden v elej n, mondom magamnak s mindenki m snak:
B zzad Asjra letedet Krisztusra!

A B ZNI sz nem azt jelenti, hogy n B zom az Asrban, s akkor ez is, az is siker l.
B ZNI AZ AsRBAN azt jelenti, hogy az letemet r helyezem, az eg sz apr elhat roz saimt l, eg szen addig, hogyha az Asr az letemet k ri, azzal is k teles vagyok neki szolg lni. R teszem az letemet, hogyha meg is v ltoztat, s t, hogy meg is v ltoztasson.
BENNE B ZNI azt jelenti az akarata szerint lek, k telked s s felt telek n lk l.
B ZNI BENNE azt jelenti, elfogadom az Asrt l a vezettet st, akkor is, ha nem rtem eg szen pontosan.
BENNE B ZNI azt jelenti elengedem, amit g rcs sen szor tok. Gondolkod s n lk l ugrom a szav ra, vakul ugrom, mert tudom az l be esem.
B ZNI BENNE azt jelenti megteszek olyat is, amit m s szav ra nem teszek meg!
B ZZUNK BENNE, hogy a k r lm nyekt l f ggetlen l Isten megv ltott gyermekei maradunk!

Isten j , akarata a mi javunkra val lesz a k r lm nyek ellen re! Abban, hogy megv ltott a b nt l, Isten j t akar nek nk! J zus Krisztusban ezt bebizony totta! Ennek az lm ny b l, Isten szeretet b l, a megv lt sb l fakad Isten dics rete igaz n. t ltem s t lem Isten j s g t, ez rt sz vb l j n a dics retmond s: rezz tek s l ss tok meg, hogy j az Asr! Boldog az az ember, aki benne b zik!
A zsolt ros sok neh zs g s megpr b ltat s ut n vallja:
” ldom az Urat minden id ben, dics rete mindig ajkamon van…
Dics ts tek velem az Urat, s magasztaljuk egy tt az nev t!-
A zsolt ros im ds g val s bizalm val k sz nts k t ez Asj v kezdet n s igy legy nk BOLDOGOK!
Kedves szolgat rsaim,misszi s munkat rsak,n sz vets gi tagok s presbiterek, fiatalok s mindannyian, Istennek szeretett gyermekei:
B ZZAD AsJRA LETEDET KRISZTUSRA!

Mindenkoron ldom az n Uramat,
Kit l v rom n minden oltalmamat.
Benne vetem minden bizodalmamat,
Mindenkoron dics rem, mint Uramat!

men.

Nagy Erika,

S rk z jlak

Szóljon hozzá