Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. febru r 18.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. febru r 18.

” s j ve hozz egy b lpoklos, k rv n t s leborulv n el tte s mondv n n ki: Ha akarod, megtiszt thatsz engem. J zus pedig k ny r letess gre indulv n, kez t kiny jtva meg rint t, s monda n ki: Akarom, tisztulj meg. s amint ezt mondja vala, azonnal elt voz k t le a pokloss g s megtisztula. s er sen megfenyegetv n, azonnal elk ld t, s monda n ki: Megl sd, hogy senkinek semmit ne sz lj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, s vidd fel a te tisztul sod rt, amit M zes parancsolt, bizonys gul n kik. Az pedig kimenv n, kezde sokat besz lni s terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilv nosan imm r be sem mehetett J zus a v rosba, hanem k nn puszta helyeken vala, s mennek vala hozz mindenfel l.” (M rk 1, 40-45)

A b lpokloss g, azaz a lepra J zus kor ban egy hossz lappang si idej gy gy thatatlan betegs g volt. T bb t pusa k z l a legjellemz bbek, amikor a ny lkah rty kon s a zsigerekben daganatszer sejtszaporulatok k pz dnek, m s esetekben pedig az elsz nez d b r rz ketlenn v lik, majd elhal. Ez v gtag veszt ssel s az arc csonkul s val is j rhat.

A b lpoklos beteg J zushoz j rul s r b zza emberileg menthetetlen let t. Nem k vetel, nem er szakoskodik, hanem m ly hittel s nagy al zattal azt mondja: ” ha akarod, megtiszt thatsz engem. A felfuvalkodott emberi (etlen) magatart st megvet , de az al zatos sz v embert kedvel J zus Krisztus l tv n a beteg al zat t s t retlen hit t, megadta sz m ra a gy gyul s aj nd k t.

Te Testv rem keresed-e Megtart Krisztusodat s ha igen, akkor milyen sz vvel ?

Esetleg Krisztus rt s re adod, hogy elmondt l ma is egy foh szt, ami rt rezze megtisztelve mag t, vagy al zattal r b zod magad az nek szellem ben: Itt van sz vem, neked adom Uram, Neked, ki alkot d. Sz ved m ly al zat val s rend letlen hittel j rulj Krisztushoz, b zd r letedet s megtart t ged is. men!

Genda rp d Szabolcs,

Petty n

Szóljon hozzá