Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. febru r 14.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. febru r 14.

” s azonnal otthagyt k a h l jukat, s k vett k t.” (Mk 1,18)

Olvasand : Mk 1,16-20

Georg Simmel (1858-1918) szociol gus, pszichol gus kutat saiban els sorban a mikroszint konfliktusok ir nt rdekl d tt. Meg llap totta, hogy a konfliktusok t bbnyire intenz vebbek egy szorosan sszefon d csoport k z tt, mint olyan emberek k z tt, akik nem osztoznak a k z ss g s sszetartoz s bens s ges rz s ben. A fenti Ige az els tan tv nyok kedves s nfel ldoz tett r l tan skodik: biztosnak l tsz egzisztenci jukat hagyj k a h tuk m g tt, hogy J zust k vess k. A sz munkra kedvesnek l tsz t rt net m g tt azonban sz mos k rd s feltev dik: mi t rt nt a csal djukkal, szeretteikkel, akiket a hal szatb l tartottak el? let k egzisztenci j ra ez a tett k vajon hogyan hatott? Okozott-e valamilyen konfliktust a m r-m r szinte meggondolatlannak l tsz cselekedet k vagy sem?

Az emberek arra t rekszenek, hogy gy hozzanak gy keres v ltoz st hoz d nt seket, hogy azok ne j rjanak semmilyen konfliktussal. Mi rt? Mert az ember nem szereti a konfliktusokat. Pedig ezek is az let r szei. Gond akkor van, ha valaki konfliktust ker l vagy azokat gerjeszt szerepben rzi j l mag t. Igazi v ltoz s, l nyeges d nt s nincs konfliktusok n lk l. A testv rp r, Simon s Andr s, azonnal v laszol J zus h v s ra. D ntenek. Ami let k r sze volt, azt a m ltban hagyj k: leteszik a h l t. R gi konfliktusokat hagynak ott, hogy jak el n zzenek. Az elk vetkezend konfliktusok azonban m sak (farizeusok, r stud k, a tan tv nyok k z tt, stb.), hiszen ezekben m r ott vel k van Krisztus.

A konfliktusok (confictus) latinul “fegyveres ssze tk z st” jelent, s a kr zishez hasonl an a d nt s, a v laszt s probl m j t jelentik, frusztr ci t okozhatnak. J zust l naponta kapunk felsz l t st a d nt shozatalra. Te mit vagy hajland otthagyni rte s nmagad rt?

men!

Kir ly Lajos

Batiz

Szóljon hozzá