Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. december 5.

Velünk az Isten – 2017. december 5.

„Ahogyan a pásztor utánanéz nyájának , amikor ott áll elszéledt juhai között, úgy gondoskodom nyájamról, és kiszabadítom őket mindenhonnan, ahová szétszóródtak.” (Ez 34,12)

Olvasandó: Ez, 34,11-31

A próféta korában számos társadalmi, vallási és etikai tényező hatására a gyülekezet közössége meg- és felbomlott. Isten elsősorban azokat a pásztorokat teszi felelőssé ezért, akik nem gondoskodtak a nyájról.

Napjaink élménytársadalmában is hasonló és új tényezők hatására a közösségek egyre szűkülnek, amelynek egyik fontos attribútuma az individuum önzősége. Nézzük meg, hogy mi jellemezi azt a társadalmat, melyben egyre jobban elszélednek a „juhok”? Elsősorban a befelé forduló orientáció következtében az ember fő kérdésévé a „jó nekem?”, „mi ad újszerű élményt”? Ha ezt az élményigényt az egyház nem tudja orvosolni, az egyén új utakat fog keresni. Jellemző ugyanakkor a változatosság keresése: az ember állandóan új ajánlatokkal találkozik a piacon és a gazdaságban, míg az istentisztelet liturgiája, az egyházi rítusok ugyanazok. A kábítószer-balesetek és halálesetek többségének is az az oka, hogy vagy a dózist növelik, vagy új szerre vágynak. Mindez a változás igényéhez kapcsolódik.

Az unalomtól való félelem miatt állandó ingerhatást igényel Isten teremtménye: tv, rádió, internet, buli. Azaz állandóan történnie kell valaminek. Ebben a pörgésben már furcsa csendben lenni, imádkozni, meditálni és „önmagunkkal beszélgetni”. Az istentisztelet csendje is egyre életidegenebbé válik. A múlt elvesztése szintén a korunkra jellemző attitűd, melynek lényege, hogy mivel csak a jelen nyújthat élményt, ezért a múlt értékét veszíti. Nem az a fontos, hogy mi történt, hanem az, hogy jelenleg mi van.

Nem szeretném folytatni a felsorolást, túl hosszú lenne. De már ennyiből is látszik, hogy a mai egyház, a közösségek és a családok óriási kihívás előtt állnak. Nemcsak az egyház, de a szülő is érzi, hogy nehéz megtartania a közösséget, a nyájat. Veszélyeztet tehát a szétszóródás jelensége. Az első megoldás ebben az élethelyeztben, hogy Isten segítségét kérjük az összegyűjtés feladatában. Fiát azért küldte, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

 Ámen!

                                                                       Király Lajos,

                                                                            Batiz

Szóljon hozzá