Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. december 29.

Velünk az Isten – 2017. december 29.

“…kiment ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. …látta, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek…  Én … vízzel keresztellek titeket …, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, … ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.” (Mt. 3, 5-7 és 11)

Keresztelő János merőbben más vallásosságot hirdet, mint kora teológusai. A kicsit őrültnek látszó próféta, készíti a terepet, az ösvényt, az utat a várva várt és késni látszó Messiás előtt. (Pedig a Messiás már a világban volt.) A hitben élő ember dolga ma is az, hogy utat készítsen mások szívéhez, hogy azon Jézus könnyen jusson majd be.

Tömegek mozdulnak meg, mert bűneiktől szívesen szabadulnának, s bemerítkeznek mert végre megtisztulnának. Az újdonság ma is képes tömegeket megmozdítani egy-egy ügy mellett de az evangéliumból kiderül, hogy Keresztelő János „csapata” nem feltétlenül lesz az Úr Jézust követők része. Nem mindenki aki azt mondja Uram, Uram… ismeri az Urat…

Vajon te kit követsz? A hivatalos földi egyházadat, annak valamely irányzatát, vagy a Megváltót, Jézus Krisztust?

Nekünk hozzá kell eljutni a Fiúhoz, és nála kell maradni, mert ő az Üdvözítő erről beszél Keresztelő János hallgatóinak.

Új év közeledik, próbáld őt keresni és követni ha már meg van… attól függetlenül, hogy amúgy most farizeus vagy, vagy sadduceus, hogy a varosban élsz vagy a folyóvidéken, hogy Júda népéből származol vagy pogányból lett keresztyén vagy. Telj be Szentlélekkel!

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá