Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. december 28.

Velünk az Isten – 2017. december 28.

“…imé, az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban” (Máté 2:19-b).

Az Atya végigkíséri gyermekének útját születésétől kezdve egészen a mennybemeneteléig. Ő mindig a kellő időben üzen. Amikor Fia még gyermek, azoknak szól, akik gondját viselik, a szent családnak, közelebbről Józsefnek, később személyesen neki.
 A hírt a hírvivő személye teszi hitelessé, Isten küldötte: az angyal. A hír  örömüzenet: mehetnek haza, elmúlt a veszély, viszik is a gyermek-Jézust Názáretbe.
Isten számon tartja a te életedet , ahogy a Heidelbergi Káté is megfogalmazza: “az ő akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről”. Gondja van reád, ha örülsz, veled együtt örül Ő is, ha bajban vagy, felsegít. Ő a legfőbb támaszod. Köszönd meg Neki, hogy az Ő gyermeke lehetsz.
Téged is megbíz az Isten. Légy hiteles hírvivő.
Felelős vagy azért, hogy mit mondasz, nem ferdítheted el az Igazságot. A kellő pillanatot fel kell használhod, indulnod kell vissza is, oda, ahonnét jöttél, hogy tovább tudj lépni, talán másik úton vagy a bejáratott ösvényen, vesztegelni is kell néha…Az ünnep után érzed-e igazán, hogy az Atya érted adta neked egyszülött Fiát?
Ne cseréld le ünneplő ruhád,
az Atya leküldte egyetlen Fiát,
őrízd meg lelked  tisztaságát,
mert bekövetkezett a megváltás. Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá