Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. december 2.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. december 2.

“T rjetek meg, t rjetek meg gonosz tjaitokr l!” (Ez kiel 33,11b)

Asjra sz l az Ige szava a pr f ta fel : Mostani alkalommal megt r sre h v. Felsz l tja a n pet, hogy forduljon fel s v lassza az letet. Az Asr nem gy ny rk dik a pusztul sban, s nem ez a c lja, hanem az let az r k let. A c lja az, hogy mindig figyelmeztessen, hogy llj meg v ndor s v ltoztass eddigi leteden. Mai Ig nk teh t v ltoz sra h vja a mindenkori embert, tartson b nb natot s induljon el az let sv ny n.

Tartsunk teh t ma mi is vizsg latot s vizsg ljunk meg let nket, hogy mit jelent sz munkra a b nb nat?

A mai ember sz m ra ez a sz haszn lat kivesz ben van. Ha megk rdezn k egy id sebb gener ci b l valakit, hogy mit jelent a b nb nat egyb l mondan , azt hogy felk sz l nk valamire, amikor t rt kelj nk eddigi let nket. Ez a b nb nat, hogy megvizsg ljuk magunkat s rt kelj k az eddig eltelt id t. Minden s toros nnepeinkkor ezt szoktuk tenni miel tt az nnep bek vetkezne, az rt, hogy felk sz lj nk igaz n, de nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Ma, hogy v lekedik az ember a b nb natr l s a b nb nati h tr l? Csak a testi fizikai dolgokra gondol, nem eszek, megzabol zom magam, komor b s arcot veszek fel, de lelkemben m s van.

Benn nket Isten ma azonban helyes b nb natra h v, hogy l lekben is tartsunk b nb natot. Az igazi b nb nat maga ut n vonja a v ltoz st, Igy jutunk el od ig amikor az Ig nkb l olvastuk, hogy

t rjetek meg. Ideje r l pni az igaz sv nyre, s elindulni. V laszd ma az letet v laszd ma a v ltoz st. Ha megteszed, leted meg jul s ldott lesz, de nem csak egy ni, hanem a csal dod s k rnyezet lete is. men!

Kaszaniczki Csongor,

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá