Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. augusztus 6.

Velünk az Isten – 2017. augusztus 6.

“Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok.” (1Korintus 13,1-2)

            Huszonegyedik századunkban felnéznek arra az emberre, aki sok idegen nyelvet elsajátít. Ismerjük a jó magyar mondást is: Ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy.

Ebben a kijelentésben az emberi képességen van a hangsúly, amit Pál apostol a mai igénkben megcáfol. Szerinte, ha valaki minden nyelven tudna beszélni, emberek és angyalok nyelvén egyaránt, de ezt az ajándékot első sorban nem mások javára tenné, akkor nem volna hasznosabb és tetszetősebb, mint egymáshoz ütődő fémek csengő, csörömpölő hangzása. Ahol a kimondott szó nem érthető, semmi haszna sincsen. Az ilyen csak idegtépő lárma, ami semmilyen közös jót nem nyújt. Hasonlóképpen kaphat valaki csodálatos kijelentéséket Istentől és megértheti Isten nagy titkait, eddig ismeretlen igazságokat. Az isteni ismeret nagy kiáradását nyerheti, hitet kaphat, amely “hegyeket tud megmozdítani.” Ha azonban ezeket a csodálatos ajándékokat csak saját javára használja az ember és nem az anyaszentegyház tagjainak építésére, akkor az egész értéktelen. Vannak környezetünkben olyanok, akik nagyon szépen tudnak szólni, csodálattal töltenek el bennünket, amikor beszélgetünk velük, de az igazi cselekedetekben már nem jeleskednek. Az ilyen ember mindent tud, mindent megígér, szereti, ha fölnéznek reá, de valójában lyukas és hasznavehetetlen fazekak. Ha hiányzik a cselekvő szeretet belőlünk, akkor az egész életünknek nincs értéke.

Lehetünk sikeresek, érhetünk el eredményeket, csodálhatnak, elismerhetnek, tapsolhatnak – ám Isten örökkévaló szempontjából semmi vagyok.  De mi tudjunk ma is szeretni és ebből kifolyólag szüntelenül építeni és épülni! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá