Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. augusztus 6.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. augusztus 6.

“Ha emberek vagy angyalok nyelv n sz lok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyann lettem, mint a zeng rc vagy a peng cimbalom. s ha pr f t lni is tudok, s minden titkot s minden tudom nyt ismerek is, s ha teljes hitem van is, gy, hogy hegyeket mozd thatok ki hely kr l, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok.” (1Korintus 13,1-2)

Huszonegyedik sz zadunkban feln znek arra az emberre, aki sok idegen nyelvet elsaj t t. Ismerj k a j magyar mond st is: Ah ny nyelvet tudsz, annyi ember vagy.

Ebben a kijelent sben az emberi k pess gen van a hangs ly, amit P l apostol a mai ig nkben megc fol. Szerinte, ha valaki minden nyelven tudna besz lni, emberek s angyalok nyelv n egyar nt, de ezt az aj nd kot els sorban nem m sok jav ra tenn , akkor nem volna hasznosabb s tetszet sebb, mint egym shoz t d f mek cseng , cs r mp l hangz sa. Ahol a kimondott sz nem rthet , semmi haszna sincsen. Az ilyen csak idegt p l rma, ami semmilyen k z s j t nem ny jt. Hasonl k ppen kaphat valaki csod latos kijelent s ket Istent l s meg rtheti Isten nagy titkait, eddig ismeretlen igazs gokat. Az isteni ismeret nagy ki rad s t nyerheti, hitet kaphat, amely “hegyeket tud megmozd tani.” Ha azonban ezeket a csod latos aj nd kokat csak saj t jav ra haszn lja az ember s nem az anyaszentegyh z tagjainak p t s re, akkor az eg sz rt ktelen. Vannak k rnyezet nkben olyanok, akik nagyon sz pen tudnak sz lni, csod lattal t ltenek el benn nket, amikor besz lget nk vel k, de az igazi cselekedetekben m r nem jeleskednek. Az ilyen ember mindent tud, mindent meg g r, szereti, ha f ln znek re , de val j ban lyukas s hasznavehetetlen fazekak. Ha hi nyzik a cselekv szeretet bel l nk, akkor az eg sz let nknek nincs rt ke.

Lehet nk sikeresek, rhet nk el eredm nyeket, csod lhatnak, elismerhetnek, tapsolhatnak – m Isten r kk val szempontj b l semmi vagyok. De mi tudjunk ma is szeretni s ebb l kifoly lag sz ntelen l p teni s p lni! men.

Ilonczai Zsombor,

Sz razberek

Szóljon hozzá