Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. prilis 23.

Velünk az Isten – 2017. prilis 23.

“Mindennap kitart an, egy sz vvel-l lekkel sszegy ltek a templomban, s h zank nt megt rt k a kenyeret, r mmel s tiszta sz vvel r szesedve az eledelben, Istent dics tve s az eg sz n p el tt kedvess get tal lva. Az Asr pedig naponta szapor totta a gy lekezetet az dv z l kkel.” (ApCsel 2,46 – 47)

Amikor az ember lete vakv g nyra jut, amikor tan cstalan a j vend s a folytat s tekintet ben, akkor ld sos, ha visszatekint azokra a boldog napokra, amikor m g minden rendben ment s felteszi a nagy k rd st, vajon hol rontottam el? A reform ci 500.-ik esztendej ben sok minden m r nem olyan mint a nagy reform torok idej n volt. Nagyon sok minden v ltozott, s nem felt tlen l a j ir nyba. ppen ez rt j nek nk a reform torok tan t sa nyom n a “sola scriptura” elv t figyelembe v ve visszat rni a Szent r shoz s abban keresni a v laszt a k rd seinkre. Vajon mi rt nem olyanok a mai gy lekezetek mint az els k, s vajon mi rt nem rezz k magunkat j l az istentiszteleti alkalmakon? Mi rt nem rezz k azt a v gyakoz st, ami egykor t megeket vonzott be egy – egy kis szob ba s ma templomaink konganak az ress gt l? Sokf le okot fel lehet sorolni. P ld ul nem tetszik ahogy a pap pr dik l. Vagy nem tetszik ahogy n h ny gy lekezeti tag v gign z rajtam. Vagy mert nem id szer az amit hallok stb. De milyen kev s alkalommal n z nk mi is bele az ige t kr be s k rdezz k meg magunkt l, hogy milyen vagyunk mi. Mert nem a pap rt megyek templomba, sem nem a m sik ember rt, hanem Krisztus rt, t s az dv ss gemet keresve. Nem kell mindig a k r lm nyeket s a m sikat okolni az rt, ha valami nem olyan amilyennek l tni szeretn nk, mert rajtunk is ll s t l nk is f gg, hogy milyen az a k z ss g, aminek mi is tagjai vagyunk!
Tudj tok, hogy mi hi nyzik bel l nk s a k z ss geinkb l? A Szentl lek! Mert a Szentl lek aj nd k ban r szes lt ember ismeri igaz n Isten tetteit s a dolgok mi rtj t. Az els gy lekezet megalakul sakor P ter apostol besz d vel elkezd d tt az igehirdet s dvt rt neti funkci j nak a bet lt se. Az igehirdet s ugyanis arra hivatott, hogy a tudatlans g s bizonytalans g hom ly t eloszlassa. De a sz n l hitelesebb bizonys gt tel a cselekedet. P ter apostoln l pedig ez a kett szoros sszhangban volt! Ez rt tudott hatni a hallgat s gra. Ez rt sz nt k el magukat sokan Isten k vet s re, mert tudt k, hogy az a helyzet ami van, az tov bb m r nem tarthat . V ltozni kell, ahhoz, hogy v ltoztatni lehessen, egy k z ss gen, a m sik emberen, a vil gon! Isten kegyelme korl tlan, nincs t rhez vagy id h z k tve. Ez rt ma is lehet s kell k rni a Szentlelket, hogy t lts n el minket is t zzel, hogy v ltoztassa meg az let nket, mert Isten megv lt munk ja nemcsak minden n pnek, de minden nemzed knek sz l. A mi nemzed k nk egy engedetlen nemzed k, azonban az engedetlen nemzed k sz m ra is van lehet s g a megmarad sra, de csak akkor, ha elfogadja Isten tmutat s t. P ter apostol k vet i nemcsak hallgat i, de befogad i is voltak az isteni ig nek. Nemcsak szalmal ngnyi fell ngol s volt a megt r s k, hanem szinte elhat roz s az Isten melletti megmarad sra s az ir nta val h s gre. A gy lekezet lete s istentisztelete egyar nt Isten dics ti. A te leted l tva, vajon v gyik – e valaki Isten gy lekezet be?
L tja – e az ld sokat a te letedben? L tja – e a te Szentl lekt l uralt, megv ltott letedet? Az els gy lekezet tagjain l ezt l tt k s ez rt v gytak a vel k val k z ss gre. Egyh zunk meg jul s ban, neked is d nt r szt adott a mi Urunk. Ne mutogass jjal m sokra, hanem k rd Isten mindeneket meg j t Szentlelk t saj t s embert rsaid let be, s A Krisztust l tanult szeretet legyen a m gnes sz modra s mindannyiunk sz m ra. men!

Varga Szil rd-Csaba,

J zsefh za

Szóljon hozzá