Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. április 16.

Velünk az Isten – 2017. április 16.

“Az pedig így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt; íme, a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogy megmondta nektek.” (Márk 16, 6-7)

Azok az asszonyok, akiket az evangélium említ mindig hűségesek voltak az Úr Jézus Krisztushoz. Sokkal inkáb, mint a tanítványok, mert amikor ez utóbbiak elpártoltak tőle, magára hagyták, és még a kereszt alatt is csak egy volt ott közülük, az asszonyok mellette voltak haláláig. Hűségük elkísérte Jézust a sírig.

Az igazi szeretet és hűség a másik ember iránt nemcsak addig tart, amíg az nem jelent semmilyen gondot, amíg hátratétel nem származik belőle, hanem addig, hogy kész vagyok áldozatot is vállalni érte. Akkor is mellette maradok, ha ez kockázattal, netalán veszedelemmel jár együtt. Mindent vállalok érte, mert szeretem, és a többi nem számít.

Ezek az asszonyok nagyon szerették Jézust, mint embert. Ezért, ha  életében hajlandók voltak szolgálni neki mindenükkel, úgy holta után is szolgálni akarták. Az angyal kijelentéséből azonban megtudják, hogy halott Jézus nincs, hanem csak élő Jézus van. Akik őt szeretik, azoktól nem holttestének megkenését várja, hanem élő testének az ápolását, mely az anyaszentegyház. Azokat új találkozóra hívja Galileába. Életével és halálával elvégezte a magvetés szolgálatát, feltámadása által vezetője, éltető ereje lett e munka folytatásának egészen az aratásig. Előttetek megy –mondja az angyal. Igen, ő él, mert ő az élet, és előtted megy: menj utána!

A feltámadott Jézus Krisztus előtted jár, így nem lehet olyan akadály az életedben, amivel ő ne találkozott volna korábban. Ő járhatóvá tette ezt az utat számodra, neked csak annyi a dolgod, hogy ne téveszd szem elől Őt, és akkor biztosan megérkezel az Ő országába. Ámen.

                                                                                                            Szilágyi Balázs,

                                                                                                            Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá