Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. prilis 16.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. prilis 16.

“Az pedig gy sz lt hozz juk: Ne f ljetek! A n z reti J zust keresitek, akit megfesz tettek? Felt madt, nincs itt; me, a hely, ahova t helyezt k. De menjetek el, mondj tok meg a tan tv nyainak s P ternek, hogy el ttetek megy Galile ba. Ott majd megl tj tok, ahogy megmondta nektek.” (M rk 16, 6-7)

Azok az asszonyok, akiket az evang lium eml t mindig h s gesek voltak az Asr J zus Krisztushoz. Sokkal ink b, mint a tan tv nyok, mert amikor ez ut bbiak elp rtoltak t le, mag ra hagyt k, s m g a kereszt alatt is csak egy volt ott k z l k, az asszonyok mellette voltak hal l ig. H s g k elk s rte J zust a s rig.

Az igazi szeretet s h s g a m sik ember ir nt nemcsak addig tart, am g az nem jelent semmilyen gondot, am g h trat tel nem sz rmazik bel le, hanem addig, hogy k sz vagyok ldozatot is v llalni rte. Akkor is mellette maradok, ha ez kock zattal, netal n veszedelemmel j r egy tt. Mindent v llalok rte, mert szeretem, s a t bbi nem sz m t.

Ezek az asszonyok nagyon szerett k J zust, mint embert. Ez rt, ha let ben hajland k voltak szolg lni neki minden kkel, gy holta ut n is szolg lni akart k. Az angyal kijelent s b l azonban megtudj k, hogy halott J zus nincs, hanem csak l J zus van. Akik t szeretik, azokt l nem holttest nek megken s t v rja, hanem l test nek az pol s t, mely az anyaszentegyh z. Azokat j tal lkoz ra h vja Galile ba. let vel s hal l val elv gezte a magvet s szolg lat t, felt mad sa ltal vezet je, ltet ereje lett e munka folytat s nak eg szen az arat sig. El ttetek megy -mondja az angyal. Igen, l, mert az let, s el tted megy: menj ut na!

A felt madott J zus Krisztus el tted j r, gy nem lehet olyan akad ly az letedben, amivel ne tal lkozott volna kor bban. j rhat v tette ezt az utat sz modra, neked csak annyi a dolgod, hogy ne t veszd szem el l t, s akkor biztosan meg rkezel az orsz g ba. men.

Szil gyi Bal zs,

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá