Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2016. november 1.

Velünk az Isten – 2016. november 1.

“Uralkod sa harmadik v ben lakom t szerzett minden fejedelm nek s szolg j nak. Megjelentek el tte Perzsia s M dia hatalmass gai, f emberei s a tartom nyok fejedelmei. Hossz ideig, sz znyolcvan napon kereszt l mutogatta kir lyi dics s g nek gazdags g t s hatalm nak ragyog s t s pomp j t. Amikor elm ltak ezek a napok, a kir ly h t napig tart lakom t rendezett a kir lyi palota kertj nek udvar ban az eg sz n pnek, amely S s n v r ban tart zkodott, a kicsinyt l fogva a nagyig.” (Eszter 1, 3-5)

Olvasand Eszter 1,1-9

Isten sz vets gi v lasztott n pe Izr el sokszor feledkezett meg Isten nek kegyelmes gondvisel s r l s mindenek felett val kegyelm r l, sz vets g r l.

Az den kertj t l fogva sokszor megism tl dik ez, mind a mai napig.

De Isten szeretete sok reform ci n kereszt l tan tja, neveli, pr b lja meg s v rja vissza sz vets ges n p t, J zusban megv ltott gyermek t.

“T rj vissza hozz m!” (Jel.3,3) Nincs olyan b n, amit ne tudna megbocs tani, nincs olyan f gg s g, amit J zus v re ne tudna legy zni. ezt g rte: “Hagyja el tj t a b n s, s gondolatait az lnok ember! T rjen vissza az Asrhoz, mert irgalmaz neki, Isten nkh z, mert k sz megbocs tani. ( zs.55,7)

Amint tan tja s zeni a T kozl Fi p ld zat ban lakom t k sz t hazat r t kozl gyermek nek. Eszter k nyve is az rt lett kanonikus k nyv, mert Isten dvterv r l sz l s zen, mely kapcsolatos mindenkori n p vel s nemzetekkel.

Amikor Isten megvonta uralma tr nj t Izraelt l, egy id re a pog ny n pek kez re adta ket. Ezt az id szakot a “n pek idej nek”, K roli G sp r a “pog nyok idej nek” nevezi. Ez id alatt az emberek korm nyai Isten autorit s nak, tekint ly nek indirekt gyakorl i a f ld n.

A bevezet versek elbesz lik, hogy Ahasv rus kir ly, I. Xerxes, aki abban az id ben Indi t l Eti pi ig uralkodott minden fejedelm nek s az eg sz n pnek lakom t k sz tett. Ez a Kegyelem nagy nnep nek k pe, amit Isten az Evang lium ltal minden embernek elk sz tett. (Lk.14,16) A sz nd ka az volt, hogy az nneps ggel “kir lys ga csod latos gazdags g t s nagys ga ragyog pomp j t” sok napon kereszt l l ttassa.

Az Evang lium is Isten dics s g t t rja fel el tt nk, hogy megmutassa az kegyelm t, fels ges gazdags g t, ir ntunk val j s g t a Krisztus J zusban. (Ef.2,7) Ahogy Ahasv rus nneps ge sok napon t tartott, Isten hossz t r szeretete s kegyelme miatt az els P nk sd ta az nneps gre sz l megh v s t is sok napra kiterjesztette az Asr visszat r s ig. Akiket a kir ly megh vott el kel knek s fejedelmeknek neveztettek, gy, akik Isten Evang lium t J zus Krisztusban elfogadj k, hasonl k ppen kir lyoknak s papoknak fogj k nevezni. (Jel.1,6. 5,10)

A kir ly arany s ez st v nkosai a Megv lt s s Isten igazs goss g nak szimb lumai a Szent r sban, amelyek csod latos nyugalmat ny jtanak a h v knek az dv ss g tekintet ben. Mt.11,28. Az ez st karik kon l g , sz nes f gg ny k a mennyei term szet lelki ld sok k pe, amelyet a h v k a megv lt s aj nd kak nt nyernek. (Ef.1,3) A nagy mennyis g bor arr l az r mr l besz l, amit Isten mindazoknak ad, akik elfogadj k kegyelme evang lium t.

A kir ly lakom ja k nyszer n lk l t rt nt, mert gy hagyta meg a kir ly h za minden gondvisel j nek. A Reform ci nnep n sem volt k nyszer Asztal hoz j nni! Isten szeretete s kegyelme nem k nyszer, de az egyetlen lehet s g az letre, a B r ny uralma alatt. men.

Nagy Erika,

S rk z jlak

Szóljon hozzá