Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2016. j lius 21.

Velünk az Isten – 2016. j lius 21.

Lk.17,11-19

“J zus, Mester, k ny r lj rajtunk!”

Lk. 17,13.b

Az Asr J zus jabb csod j t olvashatjuk a m ra kijel lt igeszakaszban (Lk.17,11-19). Sokat mond sz munkra, hogy a gy gyulni v gy k, sokan, sz m szerint t zen vannak. M s helyeken a szent r sban, amelyek a gy gyul s csod j t meg r k tett k, egy legfeljebb k t beteg jelenik meg J zus el tt.

A betegs gben, a f jdalomban egys gesek tudunk lenni. Nagysz leink arr l mes ltek, hogy a h bor idej n nem volt olyan ember, aki t vol maradt az Istentiszteleti alkalmakt l. A sz ks gben j l ssze tudjuk fonni hit nket, let nket, v lem ny nket, szabadul sunkat, egy tt egy temre dobban a sz v nk, hajunk: “J zus, Mester, k ny r lj rajtunk!”(13.b.v).

A gy gy t s csod j t a t rt netben J zus k zvetett m don v gzi el a beteg emberek let ben. s itt ne arra figyelj nk, hogy milyen k r lm nyek k z tt megy v gbe a csoda,(papokhoz k ldi ket s az ton haladva megtisztulnak) hanem arra, hogy J zus testileg nincs jelen az eg szs gess v l s folyamat ban. Sz munkra, akik nem direkt m don tapasztalhattuk meg a Mester hatalm t, ldott zenet ez, hogy kitart an j ruljunk az sz ne el a gy gyul s rt, mert, ha nincs is fizikai rtelemben l t t vols gban, akkor is csod latosan m k dik hatalma.

A csoda, gy gyul s ut ni esem nyek szint n zenetet hordoznak magukban. A meggy gyultak k z l, t zb l csup n egy t r vissza Krisztusnak k sz netet mondani, kilencen minden val sz n s g szerint visszat rtek abba a vil gba, amelyikb l a betegs g elragadta ket.

Gondoljunk csak a legut bbi Asrvacsorav tel nkre. Betegen, a b n k s lya alatt roskadozva belekapaszkodtunk im ds gunkkal J zus k nt s be s k rt k a gy gyul st. s hallhattuk a b n k bocs nat nak s az r k letnek hirdet s t. r lt nk a gy gyul snak s visszat rt nk kicsiny vil gunkba. Pedig a gy gyul st k vet en a Megv lt v rja h la ldozatunkat. Hogy visszat rj nk hozz , szeretet hez, b kess g hez, tan t s hoz. K vess k Krisztusunk szavait a mai napon is. men.

Kiss J zsef,

Szatm rp lfalva

Szóljon hozzá