Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vegy l r szt az Eml kez s s meg jul s erdej nek telep t s ben
[*~ alt *]

Vegy l r szt az Eml kez s s meg jul s erdej nek telep t s ben

Forr s: szatmar.ro

M lt, jelen, j v – az emberi l pt kkel felfoghat r kk val s g. Ennek sz l az Eml kez s s meg jul s erdeje, amely a reform ci 500. vfordul j nak hivatott eml ket ll tani. s amelynek l trehoz s ban T ged is v rnak a szervez k!

A Pro Ekl zsia-d jas B k ssy Erzs bet – aki foglalkoz s t tekintve a Szatm r Megyei K rnyezetv delmi gyn ks g igazgat ja – vetette fel az tletet, hogy egy erd telep t s vel kellene eml ket ll tani a nem csak az egyh z s a vall s, de az eur pai kult ra s az emberis g t rt nelm nek fordul pontjak nt szolg l reform ci nak. A csemet k el ltet s ben pedig b rki r szt vehessen.

Az eml kez s a m ltnak sz lna, a friss leveg n elv gzett testmozg s s k z ss gi munka a jelent, az erd okozta pozit v k rnyezeti hat sok pedig a j v t szolg ln k.

Az tletet gyorsan felkarolta Kir ly Lajos, a szatm ri reform tus egyh zmegye esperese s Pusk s Csaba f gondnok, k z sen pedig ki is jel lt k a helysz nt. V laszt suk az rt esett a vet si par kia ter let re, mert a telep l s egykor jelent s szerepet j tszott az erd lyi reform ci terjed s ben.

A c l az, hogy 500 h rscsemet t ltessenek el, ez alkotja majd az Eml kez s s meg jul s erdej t. Ebb l sz z csemet t m r meg is rendeltek Tord r l, ezeket okt ber 17-18- n ltetik majd el. A Vet si Polg rmesteri Hivatal meg ssa a g dr ket, a r sztvev nk ntesek pedig seg dkezhetnek a csemet k el ltet s ben.

Minden int zm ny, civil szervezet, vagy ak r mag nszem ly, aki mag nak rzi a reform ci f lezer ves jubileum nak fontoss g t, kiveheti r sz t e nagyszab s s j v be mutat megeml kez sb l oly m don, hogy 100 lejjel hozz j rulhat egy-egy csemete megv s rl s hoz. Adom nyaikat a Reform tus Gimn ziumban tal lhat esperesi hivatalban adhatj k t vagy a RO 86 OTPV 280000383726 RO 01 (OTP Bank, Satu-Mare) foly sz ml ra helyezhetik el.

Szóljon hozzá