Van-e k z d J zushoz? – N sz vets gi Vil gimanap Szamos-negyeden

A Szamos-negyedi Reform tus Egyh zk zs gben megtartott k az egyetemes n i vil gimanapot. T bb felekezet s gy lekezet is k pviseltetett az esem nyen. A Bethlen G bor t ri templomban ezen a h ten szervezt k az imahetet is.

A vil gon, t bb helyen vente megtartj k az asszonyok ltal kezdem nyezett vil gimanapot. Csaknem k tsz z orsz gban m rcius els p ntek n egy tt im dkoztak a t rt nelmi egyh zakhoz tartoz asszonyok. Szatm ron ez volt a 23. ilyen alkalom. Az idei programot a bahamai asszonyok k sz tett k el.

P nteken 17 rakor a Szamos-negyedi reform tus templomban megtartott alkalmon a Magyar Evang likus Egyh z n i misszi i lelk sze, B. Pint r M rta hirdette Isten szav t. A h zigazda gy lekezet nekkar nak szolg lata ut n a J nos r sa szerinti szent evang lium 13. r sz b l sz lt az alapige. J zus megmosta a tan tv nyok l bait, s ezzel p ld t adott nekik, nek nk. A budapesti lelk szn el sz r az al zatra h vta fel a figyelmet, amely akkor jelenik meg, ha az nz n nknek meg tudunk halni. gy lehet ahhoz a J zushoz menni, b nb natot tartva, akik a kereszten elhordozta b neinket. Ha ez a meg rkez s nem t rt nik meg let nkben, bizony semmi k z nk nincs J zushoz. Ezt kell nek nk meg rteni.

“Aty m, k t kezedben, csak ott lakhatom, Biztons got csak T led kapok. Asjj gy teremtesz, sebem polod, Boldogs g, hogy itt van otthonom. Tarts meg k t kezedben, rizz meg Uram, Oltalmadban rejtsd el sorsomat! Aty m, k t kezedben, teljes az r m, Aj nd kodban gy ny rk d m! T kozl k nt ltem, t rva most karod, H tlens gem nem h nytorgatod! Aty m, k t kezedben, b tran s rhatok, F jdalmaim hordozod, tudom.Ott fenn a kereszten ld k t kezed, B neimmel n szegeztem fel!.” – nekelt k az egybegy ltek az igehirdet sben is id zett neket Orosz M rta s Sfara Gr ta k ntorok vezet s vel.

Bogya Kis M ria a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let N sz vets g nek eln ke, az esem ny h zigazd ja k sz nte meg az igehirdet s szolg lat t s k sz nt tte az egybegy lteket. Tanuljunk mi is al zatot, hogy k z nk legyen J zushoz – emelte ki az igehirdet s egyik zenet t, – engedj k, hogy lelki rtelemben, J zus a mi l bainkat is megmossa!

A lelk szn k l n k sz nt tte a R p si M ri t a r mai katolikusok-, Pallai Eleon r t a g r k katolikusok-, Nagy Erik t a reform tusok-, Sz cs T nd t a baptist k-, P lffy Anna-M ri t az unit riusok-, Tok r Imol t az evang likusok r sz r l, de megeml tette, hogy az ortodox egyh z is k pviseltette mag t, igaz n kumenikus alkalom volt. A n v szerint eml tettek a bahamaiak ltal ssze ll tott imaanyagot tolm csolva vezett k a gy lekezet a k ny rg sben.

Nassauban, a Bahama-szigetek f v ros ban 1950 m rcius nak els p ntekj n tartott k meg el sz r az imanapot. A t voli orsz gba kivet t n kereszt l nyerhettek betekint st a Szamos-negyeden egybesereglett asszonytestv rek s az ket elk s r f rfiak. gy megtapasztalt k, hogy k z k van J zushoz mindazoknak, akik – b rhol is ljenek, b rmilyen felekezethez is tartozzanak, – al zattal fordulnak Urukhoz, Megv lt jukhoz.

Vélemény, hozzászólás?