nnepi, Egyh zker leti K zgy l s a L ncos templomban

Ilyen sz z vben egyszer van Szatm ron! – Egyh zker leti K zgy l st tartottak a Szatm r-L ncos Reform tus Egyh zk zs g templom ban. ri si megtiszteltet s rte v rosunkat, b r nem csoda, hogy a reform ci egyik b lcs j re esett a v laszt s a jubileumi esztend ben. lmokb l tettre h v igehirdet s, lelk szszentel s, Pro Partium, Pro Ecclesia s M. Nagy Ott d jak tad sa ut n a naprak sz gyeket is t rgyalta a F tisztelet K zgy l s.

M ramarost l, Szatm ron, Szil gys gon, rmell ken, Biharon t a B ns gig az egyh zker let mind a kilenc egyh zmegy je k pviseltette mag t s hallhatta p nteken d lel tt 10 rakor Kir ly Lajos h zigazda esperes tanuls gos s tettre buzd t igehirdet s t a R mai Lev l 13. r sz nek 11. verse alapj n: “Mindezt tegy tek meg, mert tudj tok az id t, elj tt az ra, hogy az lomb l felserkenj nk, mert most k zelebb van hozz nk az dv ss g, mint amikor h v kk lett nk.”

lom s l t s – loml t s

Az lmok mindig fontos szerepet t lt ttek be az emberis g t rt net ben, a felolvasott Ige is lomr l s lmodoz sr l besz l, melyek l tleletk nt jelen voltak a korai kereszty nek let ben. Az pr dik tor el sz r azt vizsg lta meg, mi t rt nik akkor, ha az ember let b l hi nyzik a mennyei l t s s lmod s, majd megl ttatta, hogy mi t rt nik akkor, ha mindezeket Istent l kapjuk aj nd kba. Ha nem a mennyei l t s ir nyit benn nket, elpazaroljuk talentumainkat s beteljes letlen, rem nytelen let v r r nk. let nk r m lom lesz. V gezet l pedig egy sz vets gi lomba s a cselekv s kett s sszefon d s ba engedett betekint st az igehirdet , aki k l n a felszentelend lelkip sztoroknak is zent: nem lehet eleget tenni az emberi elv r soknak, mert elveszhet nk a vil g sodr s ban. Ha kudarcteljes letet akarsz lni, igyekezz l mindenkinek tetszeni!

” lmodtam egy vil got magamnak, / Itt llok a kapui el tt, / Adj er t, hogy be tudjak l pni, van hitem a magas falak el tt.” – sz lt az id zet s a tov bbi b torit s: L gy Isten alkalmas eszk ze, aki olyan c lokat s lmokat ad, amelyek mell hitet is aj nd koz, s rem nys get afel l, hogy lmainkat s c ljainkat akad lyoz falakat az seg ts g vel legy zhetj k. Ne csak lmod k legy nk, de cselekv k is az dics s g re s egym s jav ra!

Felejthetetlen nap sokak sz m ra

Cs ry Istv n a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker lt p sp ke s Forr L szl egyh zker leti f jegyz , valamint vil gi vezet t rsuk Bara Lajos egyh zker leti f gondnok ltek az rasztala m g s bonyol tott k le azt az nnepi k zgy l st, mely sokak sz m ra felejthetetlen marad. Vannak, akik gbe emelked sasok f szkek nt eml keznek majd vissza a L ncosra, – k a felszenteltek, s vannak olyanok, akik ldozatk sz munk juk elismer s nek helysz nek nt gondolnak majd vissza Partium emblematikus templom ra.

Cs ry Istv n f p sztori gondolatait k vet en n gy lelkip sztor llt, majd t rdelt az rasztala el . Kis Ilonka Csilla Nagyv rad-r ti-, Kis B lint Nagyv rad-rog riuszi seg dlelk sz, Feh rv ri Istv n Csaba feketegyarmati- s V kony Roland apahegyi lelkip sztor szenteltetett fel. Az esk sz veg b tor s hat rozott elmond sa ut n n gy esperes k zr t tellel tolm csolta Isten ld s t a “szemtelen l” fiatal lelk szek fel .

Vincz n P lffy Judit egyh zker leti misszi i el ad tan csos a Pro Partium s a Pro Ecclesia d jak tad s val mondott k sz netet mindazoknak a k z ss geknek, akik tettek az egyh z rt. Mindenekel tt azok a k lf ldi szervezetek kaptak elismer st, akik gy lekezetek rt hoztak ldozatot a rendszerv lt st k vet en. Igy kapott Pro Partium d jat: a hollandiai ROG HUIZEN SZERVEZET, az EMST-i Reform tus Gy lekezet. A Stichting Hart in Roemeni , a MeHoRo Alap tv ny, a HART ALAP TV NY, a Sliedrechti Reform tus Gy lekezet, valamint szint n Hollandi b l a szatm riakat seg t Working Group Romania – Oosterbierum, tov bb a n metorsz gi VELDHAUSENI Reform tus Gy lekezet, a Hulp in Roemenie Alap tv ny, Rainer Tyrakowski-Freese eln k r,valamint a Kanadai Presbiteri nus Egyh z Nemzetk zi Misszi i gyoszt lya.

A Pro Ecclesia d jaknak n gy gy lekezet is rvendhetett. A magyar reform ci b lcs je Erd d a kisgy lekezetek kateg ri ban nem v letlen, hogy ppen ebben az vben kapta meg a d jat. Szint n kisgy lekezetek kateg ri ban nyert a bihari egyh zmegy be kebelezett K gypuszta. A k zepes gy lekezetek kateg ri j ban a szint n szatm ri S rk z jlak, a nagy gy lekezetek kateg ri ban a szil gys gi Varsolc kapott elismer st-

Sz cs va tan gyi el ad tan csos az M. Nagy Ott d jat adja t vente mindazoknak, akik az egyh z meghosszabb tott kezei a tanint zm nyekben. Id n a megtiszteltet s Gy rb r Csilla Szatm r megye reform tus vall s szakos tanfel gyel t rte, aki vtizedek szorgalmas s ldozatk sz munk j nak eredm nyek nt vehette t az d jat. A tan gyi el ad tan csosnak egy meglepet sd ja is akadt, ugyanis a F tisztelet Egyh zker leti K zgy l s el tt k sz nt k meg Szil gyi v nak a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium volt igazgat n j nek kitart szolg lat t, mellyel a gimn ziumot rend thetetlen l vezette.

Nemcsak helyszint adott teh t Szatm r a k zgy l snek, hanem rdemes d jazottakat, akik ezzel b torit st is kaptak a tov bbi szolg latokra. A Szatm r-L ncos Reform tus Egyh zk zs g csapata pedig kit n h zigazdak nt tett meg mindent, hogy mindenki j l rezze mag t.

Vélemény, hozzászólás?